"Gjør hva du vil skal være hele Loven."

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

Ordo Templi Orientis

Bokstavene O.T.O. står for Ordo Templi Orientis, den Orientalske Tempelridder Orden. O.T.O er dedikert til det høyere mål å sikre Individets Frihet og hans og hennes avansement i Lys, Visdom, Forståelse, Kunnskap og Makt gjennom

Medlemskap

Hvert eneste menneske, uavhengig kjønn, rase, religion eller legning, som er myndig, fri og av godt omdømme, har en ugjenkallelig rett til de innledende gradene i O.T.O. Les mer om hva et medlemskap innebærer her, samt

Ecclesia Gnostica Catholica

Den Gnostisk Katolske Kirken, eller Ecclesia Gnostica Catholica, er Ordenens kirkelige arm, og har som sitt hovedfokus å administrere sakramenter som dåp, konfirmasjon, giftemål, begravelse, de hellige Ordener og Messens

VEIEN TIL KUNNSKAP

Lorem ipsum dolor sit amet....
More »