Den Gnostisk Katolske Kirken, eller Ecclesia Gnostica Catholica, er Ordenens kirkelige arm, og har som sitt hovedfokus å administrere sakramenter som dåp, konfirmasjon, giftemål, begravelse, de hellige Ordener og Messens Mirakel.

  • Kirkehistorie: Den 20. mars 1904 e.v. startet det Nye Aeon, tidsalderen til det Kronede og Erobrende Barnet. Herredømmet til Moderen (Aeoenet til Isis) og Faderen Aeonet til Osiris), er derfor i denne tidsalder av forgangen tid og Mestrene har derfor bestemt at tiden er inne for…
  • E.G.C. i Norge: Den Gnostisk Katolske Kirken er per dato ikke et registrert trossamfunn i Norge og selv om man har seremonier for dåp, konfirmasjon og bryllup, så har dette ingen praktisk eller lovlig innvirkning på ens medlemskap i andre trossamfunn, eller sivilstand….
  • Helligdommer: Den Gnostisk Katolske Kirkens lokale aktiviteter utføres av såkalte Helligdommer (av engelsk “Sanctuaries”). Her markeres Kirkens kalenderår og den Gnostiske Messen og dens beslektede sakramenter feires. Den norske Kirken feirer…
  • Kalenderår: Den Gnostisk Katolske Kirkens kalenderår blir lest opp i hver eneste Gnostiske Messe av diakonen og består av en rekke elementritualer og tidefester. Denne listen er hentet fra Liber AL vel Legis…
  • Medlemskap E.G.C.: Medlemskap i den Gnostisk Katolske Kirken trer i kraft gjennom en dåpsseremoni som er åpen for alle mennesker, uavhengig, kjønn, rase eller seksuell legning, som har fylt minst 11 år. Medlemskapet må være etter eget ønske men for mennesker…
  • Themela – Veien til Sannhet: Den thelemiske livsfilosofi har kun et dogme og det er formulert i ordene: ”Gjør hva du vil skal være hele Loven”. Denne setningen kan ved første øyekast synes å være en oppfordring til totalt anarki, men den er snarere en oppfordring om…