Den Gnostisk Katolske Kirken er per dato ikke et registrert trossamfunn i Norge og selv om man har seremonier for dåp, konfirmasjon og bryllup, så har dette ingen praktisk eller lovlig innvirkning på ens medlemskap i andre trossamfunn, eller sivilstand. Den norske seksjonen av kirken tilbyr allikevel for de interesserte tidefester og elementritualer foruten sakramenter som dåp, konfirmasjon, bryllup, siste riter og begravelse.

Den norske kirken ledes av et bispekollegium anført av Biskop T Mavros, som er Patriarkens representant her i Norge. Disse biskopene overser og veileder novisene og de vigslede Prestene, Prestinnene og Diakonene som de har under seg.

Om du er interessert i å lese mer om hvordan den Gnostisk Katolske Kirken er bygd opp, ber vi deg lese videre om hvordan man kan bli medlem av Kirken.