Den Gnostisk Katolske Kirkens lokale aktiviteter utføres av såkalte Helligdommer (av engelsk «Sanctuaries»). Her markeres Kirkens kalenderår og den Gnostiske Messen og dens beslektede sakramenter feires. Den norske Kirken feirer den gnostiske messen regelmessig i de tre landsdelene den er etablert i. Om du har interesse i å delta på noen av disse aktivitetene ber vi deg om å kontakte en av de fire Helligdommene i Norge: