Helligdommen i Trondheim ble grunnlagt med en feiringsmesse åpen kun for medlemmer av tredjegrad i O.T.O. den 16. august 2006 e.v. som var den første messen som ble feiret etter at byen fikk sin første biskop, T Omphalos. Før dette hadde allikevel messen blitt regelmessig satt opp under direkte oppsyn av biskop T Mavros som også tjener som Patriarkens offisielle utsending og formynder for kongeriket Norge. Vi er stolte over den friheten fellesskapet i Trondheim har bygd og som all frihet er den en funksjon av den disiplinen enkeltmedlemmene underlegger seg.

Helligdommen feirer den Gnostiske Messen en gang i måneden i tillegg til markering av tidefestene og elementritualene ved en ritualsyklus og andre sakramenter i den Gnostisk Katolske Kirken. I tillegg til de egenkomponerte ritualene for tidefestene og elementritualene, har Helligdommens Biskop og Prest dessuten utviklet et undervisningsopplegg for de som søker å ta konfirmasjon i den.

Alle de månedlige Gnostiske Messene, tidefestene og elementritualene er åpne for alle mennesker som ønsker å delta (barn under 16 år må ha underskrevet samtykke fra sine foresatte) og om du ønsker å delta ber vi deg kontakte oss på e-post.