Som tittelen indikerer er det første sakramentet den første gangen man går til alters og tar del i beruselsens vin og næringens brød i det man uttrykker sin identitet med det gudommelige.

Kirken er lagt opp slik at det er mulig for menighetens barn å inntroduseres inn som en del av kirkens felleskap allerede fra fødselen gjennom livsfesten. Under denne seremonien som feirer fødselen til et barn blir barnet satt under menighetens beskyttelse og skal instrueres i de Thelemiske verdier og tradisjoner.

Man kan døpes inn i kirken fra man er 11 år, men det er ønskelig at man tar sitt første sakramente før dette, slik at barnet kan ta en veloverveid beslutning om det ønsker å døpes inn i kirken.

Siden den Gnostisk Katolske Kirken ikke tillater en ikke deltagende overværing av den Gnostiske Messen (med unntak av såkalte høytidsmesser og noen få andre unntak), må man som et minimum være i stand til å ta del i sakramentet og uttrykke ordene «der er ingen del av meg som ikke er av gudene,» før man kan ta del i sitt første sakramentet.

Det er derfor lite aktuelt at barnet får ta del i det første sakramentet før barnet har trådd inn i det som kalles for fornuftsalderen. Denne starter i femårsalderen og hvor barnet gradvis øker sin evne til mer abstrakt og selvstendig tenking. For de fleste barn vil det være mest aktuelt å ikke innta det første sakramentet før syvårsalderen.

Det er ikke vanlig med en større markering av det første sakramentet hos de voksne, men for barn så markerer noen helligdommer dette med en fest hvor familie og nære venner er inviterte og hvor en forseremoni utføres før den Gnostiske Messen, hvor kun barnet tar del i sakramentet foran menigheten.

Et eksempel på en slik markering, som praktiseres ved Sankt +Priapos Helligdom i Trondheim, vil komme senere på disse sidene. Her ikles barnene i hvit kjole eller kjortel, som representer bryllupet de tar del i med sin egen gudommelighet og med et rødt bånd rundt livet, som representerer det kronede og erobrende barnet, Horus, herren over den nåværende tidsalderen, og den gudommelige delen av dem selv.