«Alle brødre har krav på når de dør at Ordenen sørger for en verdig bisettelse av deres levninger, i henhold til Ordenens riter og deres grad. … En broders død skal ikke være årsak for melankoli, men feiring; losjebrødrene hans skal derfor samles og sette i stand en bankett med musikk og dans og andre gledesfylte tilstellinger. Det er av den ytterste viktighet at dette skal gjøres, for derigjennom kan den nedarvede frykten for døden, som er et dypt rotfestet instinkt, gradvis ble revet opp. Det er en arv fra Osiris døde tidsalder og det er vår plikt å drepe det i oss selv, slik at våre barn og barnebarn kan fødes befridd fra denne forbannelsen.»
-Liber CI

Dødsfesten er en markering av et menneskes død. I de tilfellene et medlem av Kirken eller Ordenen dør vil man samles til en rekviemsmesse etterfulgt av en bankett og andre gledelige aktiviteter. En rekviemsmesse består av en vanlig messe med et kort bisettelsesrituale før messen hvor de etterlatte, venner, brødre og søstre kan ta del i minnet om den avdøde og hans fullkommengjørelse og mottagelse inn i vår Frue Nuits armer.

I fremtiden vil det komme opp en rekviemsmesse i norsk språkdrakt, men inntil videre kan man lese et rituale den amerikanske Primasen har skrevet for det formålet.