Profeten Og Hans Brud

«Og, ta eders mette og vilje av kjærlighet som I vil, når, hvor og med hvem I vil! Men alltid til meg.»
-Lovens Bok I:51»

Denne festen markerer bryllupsnatten til Aleister og Rose Crowley som skjedde den 12. august 1903 e.v. Crowley møtte opprinnelig Rose gjennom sin gode venn Gerald Kelly. Rose og Aleister kom godt utav med hverandre og kort tid etterpå erklærte hun sin misnøye med presset hun hadde fått fra familien til å gifte seg på nytt.

Aleister Crowley tilbød henne et hvor hun ville være befridd fra presset til familien til å gifte seg med noen hun ikke elsket og samtidig ha friheten til å ta sin «mette og vilje av kjærlighet» som hun ville. Etterhvert utviklet det seg derimot gjensidig varme følelser mellom dem og Crowley tok henne med på en lang reise jorden rundt som skulle ende opp i Kairo nesten ni måneder senere.

Rose skulle bli den første skarlagenskvinnen i Thelemas historie og fikk tittelen Ouarda, seeren, som følge av at de skjulte mestrene tok kontakt med henne i Kairo og hennes veiledning av Crowley i forberedelsene til det Ypperste Ritualet.

Kjærlighetens Mysterium

Alle våre handlinger tar del i kjærlighetens sakrament og uttrykker således skapelsens mysterium gjennom formelen kjærlighet under vilje. Allikevel har Livets og Gledens Herre gitt oss et spesielt hellig vitne på dette sakramentet: Foreningen av mannen og kvinnen i det alkymistiske bryllupet på bryllupsnatten.

Her blir mannen som Hadit, vår Herre og kvinnen som Nuit, vår Frue og foreningen av dem skaper barnet Ra-Hoor-Khuit, det kronede og erobrende barnet, den synlige Sol-Fallos og Herre på jorden i denne tidsalderen.

Når Profeten og hans brud, Ouarda seeren, forentes på sin bryllupsnatt ble de dermed et bilde av denne skaperkraften og den 20. mars 1904 som er 220 dager senere, antall vers i Lovens Bok og et symbol på Solen i hans navn ON i det den uttrykkes gjennom foreningen av mann og kvinne, inntraff Gudenes Jevndøgn, som var påbegynnelsen av den Nye Tidsalderen til Horus og 22 dager etter dette ble Horusbarnet født og skrivingen av Lovens Bok fullendt.