Den Gnostisk Katolske Kirken har 74 helgener av den sanne kirke av forgangen tid, som den forpakter fellesskap i helgenes samfunn med. De er delt inn i de åtte profetene som leder opp til og avsluttes med To Mega Therion som forkynte Thelemas Lov til menneskeheten, gudemenneskene, poetene, gralsridderne, gnostikerne og deres arvtagere frem til i dag (i fremtiden vil det komme biografier til samtlige av dem):

Profetene

 • Lao-Tze.
 • Siddhartha.
 • Krishna.
 • Tahuti.
 • Mosheh.
 • Dionysus.
 • Mohammed.
 • To Mega Therion.

Gudemenneskene

 • Hermes.
 • Pan.
 • Priapos.
 • Osiris.
 • Melchizedek.
 • Khem.
 • Amoun.
 • Mentu.
 • Heracles.
 • Orfeus.
 • Odyssevs.

Poetene

 • Vergillus.
 • Catullus.
 • Martialis.
 • Rabelais.
 • Swinburne.

Gnostikerne

 • Apollonius Tyanæus.
 • Simon Magus.
 • Manes.
 • Pythagoras.
 • Basilides.
 • Valentinus.
 • Bardesanes.
 • Hippolytus.

Gralsridderne

 • Merlin.
 • Arthur.
 • Kamuret.
 • Parzival.

Gnostikernes Arvtagere

 • Carolus Magnus.
 • William av Schyren.
 • Fredrerick av Hohenstaufen.
 • Roger Bacon.
 • Martyren Jacobus Burgundis Molensis.
 • Christian Rosencreutz.
 • Ulrich von Hutten.
 • Paracelsus.
 • Michael Maier.
 • Roderic Borgia, Pave Alexander VI.
 • Jacob Boehme.
 • Francis Bacon, Lord Verulam.
 • Andrea.
 • Robertus de Fluctibus.
 • Giardano Bruno.
 • Johannes Dee.
 • Sir Edward Kelly.
 • Thomas Vaughan.
 • Elias Ashmole.
 • Molinos.
 • Adam Weishaupt.
 • Wolfgang von Goethe.
 • William Blace.
 • Ludovicus Rex Bavariæ.
 • Richard Wagner.
 • Alphonse Louis Cosntant.
 • Friedrich Nietzsche.
 • Hargrave Jennings.
 • Carl Kellner.
 • Forlong Dux.
 • Sir Richard Payne Knight.
 • Sir Richard Francis Burton.
 • Paul Gauguin.
 • Docteur Gerard Encausse.
 • Doctor Theodor Reuss.
 • Sir Aleister Crowley.
 • Karl Johannes Germer.
 • Major Grady Louis McMurtry.