Det er 22 dager mellom 20. mars og 10. april og de danner således den thelemiske høytidssesongens festsyklus, som avløser fasten som har vart fra det som av noen helligdommer kalles for Stjernens dag.

Hver av disse 22 dagene representeres av en tarottrumf som starter med ATV XXI Universet (20. mars) og slutter med ATV 0 Narren (10. april). Noen thelemitter har som praksis å lese verset som korresponderer til trumfen man plasserer på alteret, fra den hellige boken Liber Arcanorum:

20. MARS

Og i Sfinksens hjerte danset Herren Adonai, i hans seierskrans av roser og perler i det han sprer gleden til tingenes gang; ja, i det han sprer gleden til tingenes gang.

21. MARS

Da ble Pyramiden bygd slik at innvielsen kunne fullendes.

22. MARS

Da kom solen frem uten at den ble skjult av skyer, og munnen til Asi var på munnen til Asar.

23. MARS

Ved hennes fortryllelser påkalte hun skarabeen, Herren Kheph-Ra, slik at vannene ble delt og tårnenes illusjon ble tilintetgjort.

24. MARS

Forandret, ble den hellige jomfruen avdekket som flytende ild, i det hennes skjønnhet ble som et lynnedslag.

25. MARS

Han veltet klagetårnene; han brøt dem i stykker med sin vredes ild, slik at han alene kunne flykte fra deres ruiner.

26. MARS

Da steg Herren Khem frem, han som er hellig blant de høyeste og satte opp sin kronede stav for å frelse universet.

27. MARS

Og en mektig engel kom frem som en kvinne, i det hun tømte krukker fylt av klagesang på flammene, tennende den rene strømmen med hennes personlige forbannelser. Og synden hennes var veldig stor.

28. MARS

Så var Asar skjult i Amennti; og tidens herrer svøpte over ham med dødens sigd.

29. MARS

Da kom den Hellige frem i de store vannene i Nord; som et gyldent daggry kom han frem, i det han ga nådegaver til det falne universet.

30. MARS

Så kom fruen Maat med hennes fjær og hennes sverd for å dømme de rettferdige. For skjebnen var allerede fullendt.

31. MARS

Nå kom Allfaderen frem som et mektig hjul; Sfinksen og den hundehodede guden og Tyfon, ble bundet fast på hans omkrets.

1. APRIL

Så tilslørte Presten seg, slik at hans ære ikke ble bespottet, slik at hans ord ikke gikk tapt i mangfoldet.

2. APRIL

Så kom moder Jord frem med løven hennes, selv Sekhet, Asi sin frue.

3. APRIL

Han rider på evighetens vogn som er hans egen; det hvite og det sorte er selene til farkosten hans. Derfor reflekterer han Narren, og det syvfoldige sløret blir tilslørt på nytt.

4. APRIL

Her nå under den bevingede Eros er ungdommen, i det han finner nytelse i den ene og den andre. Han er Asar mellom Asi og Nepthi; han kommer frem fra sløret.

5. APRIL

Så ble Flammens Stjerne opphøyd, i det den brakte nådegaver til universet.

6. APRIL

Nå reiser Ra-Hoor-Khuit seg, og hans herredømme er etablert i Flammens Stjerne.

7. APRIL

Guds Jomfru er tronet på et østersskall; hun er som en perle som søker Sytti til hennes Fire. I hennes hjerte er Hadit, den usynlige æren.

8. APRIL

Nå har Nuit avdekket seg selv, slik at hun kan åpne porten til hennes søster.

9. APRIL

Lynene økte og Herren Tahuti tredde frem. Stemmen kom ut fra Tausheten. Da flyktet den Ene og vendte tilbake.

10. APRIL

A, IAO sitt hjerte, dveler i ekstasen i tordnenes skjulte sted. Mellom Asar og Asi dveler han i sin glede.