Livsfesten er ikke det samme som dåp. I den Gnostisk Katolske Kirken kan man ikke ta dåp før man er gammel nok til å ta en slik avgjørelse selv. Livsfesten er kirkens seremoni hvor man hilser et nytt barn velkommen inn i verden og plasserer det under beskyttelsen, instruksjonen og assistansen til menigheten. Et eksempel på et slikt rituale vil bli angitt på våre hjemmesider senere. I mellomtiden kan man sjekke ut et rituale Primasen for USA har forfattet.