«Det er nå nødvendig at jeg instruerer deg i Sfinksens fire krefter, kveleren, og at denne hemmeligste av alle antikkens mysterier aldri tjente som et redskap for Slavegudene, men stod i stedet som et Vitne på Horus sitt Lys og Sannhet, Makt og Ild, gjennom det mørke Æonet til Osiris. Du kan ikke på noen måter tolke korrekt Sfinksen, i lys av formelen til denne dødsguden. Dette forsto jeg selv når jeg var Eliphas Levi Zahed og søkte en harmonisere disse antagonistene, en oppgave som viste seg å være umulig, for på det eksistensplanet eksisterer disse i antipati. (På samme måte kan intet menneske danne en magisk firkant av fire enheter.) Men lyset til det Nye Æon avslørte denne Sfinksen som det sanne symbolet til denne hellige Magikunsten under Thelemas Lov. I henne er naturkreftene likeverdig utviklet og disponerte, hver i sin balanserte styrke. Hennes sanne navn er således Sjelen til NU, da den har Digamma for Phi og ender i Epsillon, ikke i Xi, slik at hennes ortografi blir SFINX som har nummerverdien seks hundrede og seksti seks. Men deri ligger min gåte som er hinsides alle gåter. For roten derav er SF, som henspeiler på åndens inkarnasjon og beslektet med dette er ikke kun Solen, vår Far, men Sumer, hvor mennesket først kjente seg selv som Menneske og Soma, den guddommelige drikken som gir menneskene opplysning, og Scin, det astrale lyset og dessuten Scire, ved å trekke tankerekken litt vel langt. Men spesielt er denne roten skjult i Sus, som i Sugge, Scin, siden den Allerhelligste må å ta sin nytelse under de urenes Omphalos. Men dette ble skjult med kløkt slik at hemmeligheten ikke ble profanert under Æonet til dødsguden. Men nå har det blitt gitt meg å forstå selve kjerneni til hennes mysterium, hvorpå jeg min sønn, ved retten til den store kjærligheten jeg bærer for deg, skal instruere deg deri.

Merk deg for det første, at denne Sfinksen er et fullendt symbol på samleiet mellom vår Frue BABALON med meg DYRET. For på samme måte som jeg i min natur er av Løven og Dragen, så er hun av Mennesket og Oksen, men motsatt i våre Stillinger, slik du kan forstå gjennom studiet av boken ”The Vision and the Voice”. Den er således et symbol på tilfredsstillelsen og Perfeksjoneringen av Viljen og av Verket, fullendelsen av det Sanne Mennesket som Forsoneren av det Høyeste med det Laveste, slik at vi hensiktsmessig kan skille mellom dem. Dette er derfor Adepten som utøver Viljen med solid energi som Oksen, våger med fryktelig mot som Løven, Vet med rask intelligens som Mennesket og holder Stille med svevende subtilitet som Ørnen eller Dragen. Endog videre er denne Sfinksen et bilde på Loven, for Oksen er Livet, Løven Lyset, Mennesket Friheten, Slangen Kjærligheten. Således er denne Sfinksen perfekt i sin sanne balanse, samtidig som den tar del i det feminine prinsippet slik at hun kan være pyramidens ledsager, det vil si fallosen, det sanne bildet på vår Far, Solen, den kreative Enheten. Betydningen av dette mysteriet er at Adepten må være fullendt og besitte alle ting i sann proporsjon, før han setter seg frem som Brud til det Ene universet, transcendent, i dets mest hemmelige Dyd.»

-Liber Aleph, De Sphinge Aegyptorum, De Natura SFINX;