Etter det Ypperste Ritualet fulgte det en periode med forberedelse til det som skulle bli den viktigste begivenheten i Aleister Crowleys liv:

«I løpet av perioden 23. mars – 8. april, uansett hva som ellers måtte ha hendt, så er det sikkert at arbeidet fortsatte til en viss grad, inskripsjonene til stelen ble utført for |Crowley| og han gjendiktet denne. For vi ser at han benytter seg av, eller forbereder seg til å bruke denne i teksten til Liber Legis.

|…|

Det må ha vært på den syvende april at |Rose| kommanderte |Aleister Crowley| (nå noget hundset), til å gå inn i ‘tempelet’ nøyaktig klokken 12 ved middag på de påfølgende tre dagene og å skrive ned det han kom til å høre og å gå ut nøyaktig klokken ett.

Dette gjorde han og øyeblikkelig i det han satte seg ned hørte han en stemme som ble taus etter nøyaktig en time var gått.»
-Genesis Libri AL;

Stemmen til Aiwaz kom over Crowleys venstre skulder fra hjørnet som var lengst vekk fra ham. Stemmen var fylt av en dyp inderlighet, som om han var klar over tidsbegrensingen de var gitt. Crowley sier at han til og med syntes å se Aiwaz og at han manifesterte seg som om det var i en sky av røkelse: en mørk mann i tredveårene, aktiv og sterk med ansiktet til en usivilisert konge, i persisk kledning. Boken som Aiwaz dikterte bestod av tre kapitler:

«Den uforkortede tittelen til boken slik |Crowley| først navnga den er Liber L vel Legis, sub figura CCXX, slik gitt av LXXVIII til DCLXVI» og den var den første og største av Klasse A publikasjonene til A.’.A.’., de som ikke skal endres med så mye som en bokstav.

Dette var den opprinnelige tittelen gitt av 666 og som ble angitt i utgivelsen i 1909 e.v. ‘Nøkkelen til alt’ og den sanne stavingen av Aiwass hadde ennå ikke blitt oppdaget.»
-Genesis Libri AL;

Den sanne stavingen av Aiwaz sitt navn, sammen med nøkkelen er bare to av de mange mysteriene og profetiene i Liber Legis som ble avslørt og oppfylt i løpet av Crowleys liv:

«|H|oldningen |til Aleister Crowley| er at vi erkjenner tross alt at alt står i Liber Legis. ‘Suksess er ditt bevis: diskuter ikke; omvend ikke; snakk ikke for mye!’ Sannelig, kommentaren til denne boken vil være tilfredstillende, selv for den mest skeptiske av de som er interessert i den.»
-Genesis Libri AL;

Den 8., 9. og 10. april markerer således Festen for de tre dagene til Skrivingen av Lovens Bok. Det er vanlig at man samles og leser det respektive kapittelet som ble skrevet den dagen, klokken 12.00 etterfulgt av en bankett. De fleste av helligdommene arrangerer ulike former for aktiviteter på disse tre dagene og vi anbefaler at man tar kontakt med den nærmeste, om man er interessert i å delta i feringen.