Undine«vær fleksibel og oppmerksom på bilder som Undinene, men unngå latskap og foranderlighet;»
Liber XXX;

Elementritualene følger solens gang i løpet av året og representerer ildens eller solens kontinuitet i solhjulet. De er således dager hvor man påkaller spesifikke krefter forbundet med et spesifikt elementet.

Ved sommersolvervet er sommeren på sitt sterkeste og solen står i kardinaltegnet til vann. Derfor påkalles kreftene til dette elementet.

Undinene som er elementalåndene for vann representerer positive aspekter som fleksibilitet og oppmerksomhet som man søker å kultivere.

Samtidig ønsker man dessuten å få kontroll over Undinenes negative sider, latskap og foranderlighet. Derfor kalles denne dagen blant noen av helligdommene for Undinenes dag.

Dagen markerer midten på sommeren og den lengste dagen i året. Etter dette vil dagene bli kortere og kortere frem til den korteste dagen på året, når solen er på sitt svakeste, vintersolvervet.

Det er et poeng i Thelema at man identifiserer seg med solen som er evig og bestandig og ikke jorden som opplever solens styrke øke og avta i løpet av året. Derfor påkaller man ilden for å minnes og manifestere IAO sin kontinuerlige herlighet i det den skinner evig utenfor og i oss.

En formel for å påkalle elementritualet for ild, vil være ved å påkalle IAO etterfulgt av en spesifikk påkallelse av elementet vann og undinene. I fremtiden vil det komme et eksempel på rituale for denne dagen.