Denne dagen representerer vårens begynnelse siden solen er halvveis i sin ferd fra vintersolverv til vårjevndøgn. Solen står nå i Aquarius og representerer således kunnskapen i sfinksens fire krefter. Den kalles således av noen av Helligdommene for stjernens dag. Om denne kunnskapen til sfinksen står det skrevet:

«Merk deg at denne Løven er en naturlig kvalitet i Mannen, men hemmelig slik at han ikke er klar over den om han ikke er en Adept. Derfor er det nødvendig for også deg å Kjenne, ved Sfinksens hode. Dette er da din Frihet, at Løvens impuls blir bevisst gjennom Mannens evner for uten dette er du kun som en automaton. Denne Mannen gjør deg endog videre i stand til å forstå og tilpasse deg selv til dine omgivelser, slik at du ikke, som du ville foruten ham, går blindt og ubesindig fremover. For hver Stjerne i sin bane holder ikke hardnakket på sin sto men er sensitiv til enhver annen Stjerne og det er hans sanne natur å gjøre dette. Min sønn, hvor mange er de som jeg har sett vedholde på en fatal kurs, i den troen at deres døde rigiditet var deres utøvelse av deres Viljer! Å vite: dette er det som lærer deg hvordan du best kan fullende din Vilje. Mannens bokstav er videre Tzaddi, hvis nummer er Nitti som er Maim, vannet som tilpasser seg perfekt til karet som konstant søker dets nivå, som gjennomtrenger og oppløser jorden, som motstår presset mot å opphøre dets tilpasning, som når det blir oppvarmet skaper en kraft som kan drive store maskineri og som når det blir frosset bryter i stykker selv fjellene. Min sønn, søk du å Vite!»
-Liber Aleph, De Viro;

Dagen representerer at en stjerne gjør seg klar til å ta del i inkarnasjonens mirakel og 48 dager senere (49 på skuddår, som er antall blad på rosen i rosenkorset) inntrer Festen for det Ypperste Ritualet, hvor Horus påkalles og gjør seg klar til å fødes 22 dager senere.

Tradisjonelt sett har denne tiden vært markert av påbegynnelsen av fasten, hvor man kontemplerer året som har gått og gjør forberedelser til året som kommer og spesielt høytidssesongen som starter med neste fest.