Denne dagen representerer sommerens begynnelse siden solen er halvveis i sin ferd fra vårjevndøgn til sommersolverv. Solen står nå i Taurus og representerer således i sfinksens fire krefter. Den kalles således av noen av Helligdommene for stjernens dag. Om denne viljen til sfinksen står det skrevet:

«Angående Oksen kan jeg erklære at dette er din Vilje, konstant og uutslitbar, hvis bokstav er Vau, som er Seks, Solens tall. Han er derfor av kraften og substansen til ditt eget vesen men utover dette er han Hierofanten i Taro, slik at, som det ar blitt sagt, din vilje leder deg til Lysets Sakristi. I Mithras sine riter ble Oksen slaktet og hans blod helt over den innvidde slik at han ble gitt den Viljen og den Makten til Verket. Mens i landene til Hinduene er Oksen helliget Shiva, det vil si Guden til det folket og er i henhold dem ødeleggeren av alle ting. Denne Guden er også Phallusen, for denne Viljen opererer gjennom kjærlighet slik det er beskrevet i vår egen Lov. Allikevel, Apis, Khems Okse har Khephra, billen, på sin tunge, som om den indikerte at det er ved denne Viljen og ved dette arbeidet, at Solen kommer frem til daggry fra midnatt. Alle disse symbolene er ganske like i sin natur, unntatt slik som slavene til slavegudene har lest deres egen formel inn i sannhetens enkelhet. For det er intet så enkelt at uvitenhet og ondskap ikke kan forvirre og mistolke det, som om det var en flaggermus som ble blendet og forvirret av Solens Lys. Se du derfor til at du forstå denne Oksen i samsvar med Loven til dette Livets Æon.»
-Liber Aleph, De Tauro;

Stjernen som ble født på vårjevndøgn når så sin vannfest eller ildfest, det vil si at den trer over i de voksnes rekker og tar således som et likeverdig og fritt individ del i kjærlighetens mysterium.

Man feirer således de generative kreftenes uttrykk og glede i det de uttrykker seg i kjærlighet under vilje.