Salamander«vær energisk og sterk som Salamanderne, men unngå irritabilitet og sinne;»
Liber XXX;

Elementritualene følger solens gang i løpet av året og representerer ildens eller solens kontinuitet i solhjulet. De er således dager hvor man påkaller spesifikke krefter forbundet med et spesifikt elementet.

Ved svårjevndøgn er våren på sitt sterkeste og solen står i kardinaltegnet til ild. Derfor påkalles kreftene til dette elementet på denne dagen.

Salamanderne som er elementalåndene for ild representerer positive aspekter som energi og styrke som man søker å kultivere.

Samtidig ønsker man dessuten å få kontroll over Salamandernes negative sider, irritabilitet og sinne. Således kalles dagen hos noen av helligdommene for Salamandernes dag.

Dagen markerer således midten på våren, hvor solen gjør seg klar til å påbegynne sommeren den 1. mai, Tyrens dag. Solen er i ferd med å bli sterkere og går rent symbolsk fra ungdom til voksen alder i løpet av denne tiden.

Det er et poeng i Thelema at man identifiserer seg med solen som er evig og bestandig og ikke jorden som opplever solens styrke øke og avta i løpet av året. Derfor påkaller man ilden for å minnes og manifestere IAO sin kontinuerlige herlighet i det den skinner evig utenfor og i oss.

En formel for å påkalle elementritualet for ild, vil være ved å påkalle IAO etterfulgt av en spesifikk påkallelse av elementet vann og undinene. I fremtiden vil det komme et eksempel på rituale for denne dagen.

Elementritualene følger solens gang i løpet av året og representerer ildens eller solens kontinuitet i solhjulet. De er således dager hvor man påkaller spesifikke krefter forbundet med et spesifikk elementet.