Medlemskap i den Gnostisk Katolske Kirken trer i kraft gjennom en dåpsseremoni som er åpen for alle mennesker, uavhengig, kjønn, rase eller seksuell legning, som har fylt minst 11 år. Medlemskapet må være etter eget ønske men for mennesker som ikke har nådd myndig alder kreves det en skriftlig tillatelse fra ens foreldre eller verger. Fullverdig medlemskap skjer gjennom konfirmasjon, hvor man bekrefter at man tror og støtter den Gnostisk Katolske Kirkens trosbekjennelse. Om du ønsker å døpe deg eller konfirmere deg i den Gnostisk Katolske Kirken ber vi deg ta kontakt med den Helligdommen som du bor nærmest for videre informasjon.