Jordens menneske  0°  Minerval
 I°  Mann og Broder
Kvinne og Søster
 II°  Magiker
 III°  Mester Magiker
 IV°  Perfekt Magiker og Kompanjong til Enoks Hellige Bue
 Perfekt Innvidd, eller Prins av Jerusalem
 Ridder av Øst og Vest
Elskerne  V°  Suveren Prins(esse) Rose-Croix, og Ridder av Pelikanen og Ørnen
 Ridder av den Røde Ørn, og medlem av Senatet til de Hermetiske Ridderfilosofene
 VI°  Utmerket Tempelridder av Ordenen til Kadosch, og Kompanjong til den Hellige Gral
 Storkommandørinkvisitør, og Medlem av Stortribunalet
 Prins(esse) av den Kongelige Hemmelighet
 VII°  Theoreticus, og Suveren Storgeneralinspektør
 Lysets Magus, og Biskop av Ecclesia Gnostica Catholica
 Lysets Stormester, og Inspektør av Riter og Grader
Eremittene  VIII°  Perfekt Pontiff av Illuminati
 Epopt av Illuminati
 IX°  Innvidd i det Gnostiske Sanktuarium
 X°  Rex Summus Sanctissimus
 XI°  Innvidd i Ellevte Grad
 XII°  Frater Superior, and Outer Head of the Order

 

Strukturen til O.T.O., lik de gamle mysterieskolene, er basert på en serie innvielsesseremonier eller grader, som kun kan bli gitt gjennom fysiske seremonier. Innvidd medlemskap er inndelt i 21 grader, som består av 13 nummererte grader og åtte unummererte mellomgrader eller undergrader, hvor to av disse er forbeholdt vervene til de nasjonale overhodene og Frater Superior, Ordenens ytre overhode. Ellevte grad er en teknisk grad, og har ingen forhold til Ordenens øvrige plan. Gradene i O.T.O. er videre inndelt i tre «triader»: Eremitten, Elskeren og Jordens menneske.

Ethvert menneske som er myndig, fri og av godt omdømme har en ukrenkelig rett til de innledende gradene i O.T.O., det vil si gradene til Jordens menneske. Myndig alder i Norge er 18 år. Å være fri vil si at du fritt kan reise til en av Ordenens avdelinger, og at du ikke er fratatt myndighet. Godt omdømme innebærer at to medlemmer av Ordenen går god for kandidaten til den graden det søkes adgang til. Alle etterfølgende grader blir kun gitt ved invitasjon.

Les mer om medlemskap her.

 

Chakraene i Jordens menneske