Etterhvert som vi får gjennomgått oversettelsene av Aleister Crowleys skrifter kommer vi til å legge dem ut i digital form på disse hjemmesidene. Det er en lengre prosess en slik oversettelse skal gå gjennom før materialet er klart til å bli lagt ut, men det er vårt håp at vi til slutt skal få et så komplett som mulig nettbibliotek med hans samlede skrifter.

Flere av skriftene er utgitt under imprimatur av A.’.A.’. og O.T.O. og de fleste av disse er gitt en klassifikasjon. Vi råder alle til å gjøre seg kjent med klassifikasjonssystemet før de leser videre.

SEKSJONER

Thelemas Hellige Bøker: Her finner du kjernedokumentene som definerer den thelemiske lære, etikk og metode i form av en serie med mottatte og inspirerte skrifter.

Kommentarene: Her vil du kunne lese norske overettelser av Profetens mindre og lengre kommentarer på Thelemas hellige bøker. De gjør eksplisitt Thelemas Lov sitt syn på den thelemiske lære, etikk og metode som ligger implisitt i de hellige bøkene.

O.T.O.s offisielle publikasjoner: Vi presenterer i denne seksjonen de norske oversettelsene av Ordenens sine offisielle utgivelser. Disse beskriver Ordenens historie, filosofi, prinsipper, organisasjon, metoder og lære.

A.’.A.’.s offisielle publikasjoner: Her finner du norske oversettelser av det Store Hvite Broderskapets nåværende ytre manifestasjon sine offisielle utgivelser.

Anbefalt litteratur: Her finner du litteratur som er anbefalt lesing av Ordenen men som ikke er offisielle utgivelser fra hverken A.’.A.’. eller O.T.O.