I sine offisielle publikasjoner refererer Ordenen til en rekke titler som ikke ble utgitt av Ordenen, men som allikevel er viktig i det de danner grunnlaget eller illustrerer prinsippene Ordenen forfekter.

Two discourses upon the worship of Priapus.

av Sir Sankt +Richard Payne Knight.

The Rosicrucians, their rites and their mysteryes.

av Sankt +Hargrave Jennings.