Flere av publikasjonene til A.’.A.’. og O.T.O. er katalogisert i henhold til ulike nummer. Lovens Bok er for eksempel katalogisert under nummer 220 og den fulle tittelen blir således Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Den er således kjent under katalognummeret Liber CCXX eller Bok 220 i tillegg til den formelle tittelen.

I tillegg er de også klassifisert inn i klasse A til og med E i henhold til funksjonen til publikasjonen:

Klasse A består av bøker som ikke skal forandre så mye som stilen på en bokstav: det vil si at de representerer ytringen til en Adept som er hinsides kritikk selv fra det synlige overhodet til organisasjonene.

Klasse B består av bøker eller essays som er resultatet av sedvanlig opplyst og ærlig lærd arbeide.

Klasse C omhandler emner som skal anses som indikerende mer enn noe annet.

Klasse D består av de offisielle ritualene og instruksjonene til Ordenene.

Klasse E består av bøker som forkynner Thelemas Lov.