Liber XXV 25), publikasjon i klasse D.

Ritualet for Stjernerubinen. En forbedret utgaveav det mindre pentagramritualet.

Liber XXXVI (36), publikasjon i klasse D.

Stjernesaffiren. En forbedret versjon av heksagramritualet.

Liber XLIV (44), publikasjon i klasse D.

Føniksmessen. En instruksjon i en meget enkel og eksoterisk bruk av sakramentet. Et Lovrituale.

Liber LXX (70), publikasjon i klasse D.

Stavros Batrachao.

Liber CC (200), publikasjon i klasse D.

Resh vel Helios. En instruksjon i hvordan man kan tilbe solen fire ganger daglig for å forberede sinnet til meditasjon og regulere ens øvelser.

Liber CCVI (206), publikasjon i klasse D.

Liber Ru vel Spiritus. Fullstendig instruksjon i pranayama.

Liber CCCXLI (341), publikasjon i klasse D.

Liber H.H.H. Gir tre metoder for oppnåelse gjennom en viljestyrt serie av tanker.

Liber CDXII (412), publikasjon i klasse D.

A vel Armorum. En instruksjon i hvordan man lager elementvåpnene.