PDFLiber II (2), publikasjon i klasse E.

Mester Therions Budskap. Her blir den nye lovens essens forklart på en grunnleggende lettforståelig måte.

PDFLiber CL (150), publikasjon i klasse E.

De Lege Libellum. En videre forklaring av Lovens Bok, med vektlegging på makten og privilegiene som følger akseptasjonen av den.

Liber CCC (300), publikasjon i klasse E.

Khabs Am pekht. En grunnleggende instruksjon i hvordan man skal forkynne Loven. Dette er den første og viktigste plikten til enhver aspirant uansett grad da det bygger opp i ham karakteren og karmaen som danner ryggraden til hans innvielser.