Profeten skrev en rekke kommentarer av varierende lengde som gjør eksplisitt Thelemas lære, metode og etikk som ligger implisitt i de hellige bøkene som danner dens fundament. Nedenfor følger de vi har oversatt hittil. Etterhvert vil samtlige kommentarer bli samlet på denne siden.

PDFLiber II (2), publikasjon i klasse E.

Mester Therions Budskap. Her blir den nye lovens essens forklart på en grunnleggende lettforståelig måte.

PDFLiber XXX (30), publikasjon i klasse B.

Et elementært kurs i moral tilpasset vanlige mennesker. Hvordan man skal balansere alle sine kvaliteter og hvordan man best kan leve sitt liv med fundamentet i likevektens sentrum.

PDFLiber LXXVII (77)

‘Liber Oz. Geitebukkens bok.» O.T.O. sin erklæring om menneskerettighetene: moralske, kroppslige, mentale og seksuelle samt beskyttelsen gitt ved tillatelse til å felle tyranner.

PDFLiber CVI (106), publikasjon i klasse B.

Angående døden. En epistel som beskriver den korrekte holdningen man skal møte døden med. Denne boken er for instruksjon og trøst til de som er døde nær og til de som elsker dem.

PDFLiber CL (150), publikasjon i klasse E.

De Lege Libellum. En videre forklaring av Lovens Bok, med vektlegging på makten og privilegiene som følger akseptasjonen av den.

Liber CLXI (161), publikasjon i klasse B.

Angående Thelemas Lov. En epistel som beskriver O.T.O. og Ordenens løsning på forskjellige problemer som det moderne samfunn sliter med.

Liber CCC (300), publikasjon i klasse E.

Khabs Am pekht. En grunnleggende instruksjon i hvordan man skal forkynne Loven. Dette er den første og viktigste plikten til enhver aspirant uansett grad da det bygger opp i ham karakteren og karmaen som danner ryggraden til hans innvielser.

PDFDen vitenskapelige løsningen på regjeringsproblemet.

En beskrivelse av Ordenens program for hvordan man skal organisere samfunnet i henhold til Thelemas Lov. Består av tre deler: teorem, sitat og demonstrasjon.

PDFPlikt.

Et skriv angående hovedreglene for praktisk atferd som de som aksepterer Thelemas Lov skal akseptere.