Liber I (1), publikasjon i klasse A.

Liber B vel Magi.

PDFLiber II (2), publikasjon i klasse E.

Mester Therions Budskap. Her blir den nye lovens essens forklart på en grunnleggende lettforståelig måte.

Liber VI (6), publikasjon i klasse B.

Liber O vel Manus et Sagittæ. Instruksjoner blir gitt i det grunnleggende studiet av kabbala, antagelse av gudeformer, vibrering av de guddommelige navn, ritualene for pentagrammet og heksagrammet og hvordan disse blir brukt for beskyttelse og påkallelse. Dessuten blir en metode for å oppnå såkalte astralvisjoner og hvordan man kan reise på planene, gitt.

Liber IX (9), publikasjon i klasse B.

Liber E vel Exercitorum. Denne boken instruerer aspiranten i nødvendigheten av å loggføre sin ferd. Denf oreslår metoder for å teste fysisk clairvoyance og instruerer man i asana, pranayama og dharana og hvordan aspiranten kan bli i stand til å kjenne sine egne begrensinger.

Liber X (10), publikasjon i klasse A.

Liber Porta Lucis.

Liber XXV 25), publikasjon i klasse D.

Ritualet for Stjernerubinen. En forbedret utgaveav det mindre pentagramritualet.

Liber XXVII (27), publikasjon i klasse A.

‘Liber Trigrammaton.»

PDFLiber XXX (30), publikasjon i klasse B.

Et elementært kurs i moral tilpasset vanlige mennesker.Boken beskriver hvordan man skal balansere alle sine kvaliteter og hvordan man best kan tilnærme seg sine omgivelser ut fra likevektens sentrum.

Liber XXXI (31), publikasjon i klasse A.

AL. Liber Legis.

Liber XXXVI (36), publikasjon i klasse D.

Stjernesaffiren. En forbedret versjon av heksagramritualet.

Liber XLIV (44), publikasjon i klasse D.

Føniksmessen. En instruksjon i en meget enkel og eksoterisk bruk av sakramentet. Et Lovrituale.

Liber LXV, publikasjon i klasse A.

Liber Cordis Cinti Serpente.

Liber LXVI (66), publikasjon i klasse A.

Liber Stellæ Rubæ.

Liber LXX (70), publikasjon i klasse D.

Stavros Batrachao.

Liber XC, publikasjon i klasse A.

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC.

Liber CL (150), publikasjon i klasse E.

De Lege Libellum. En videre forklaring av Lovens Bok, med vektlegging på kreftene og privilegiene som kommer med akseptasjonen av den.

Liber CLVI (156), publikasjon i klasse A.

Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI.

Liber CC (200), publikasjon i klasse D.

Resh vel Helios. En instruksjon i hvordan man kan tilbe solen fire ganger daglig for å forberede sinnet til meditasjon og regulere ens øvelser.

Liber CCVI (206), publikasjon i klasse D.

Liber Ru vel Spiritus. Fullstendig instruksjon i pranayama.

PDFLiber CCXX (220), publikasjon i klasse A.

Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk. Inneholder originalmanuskriptet, Liber XXXI (31) som en publikasjon i klasse A.

PDFLiber CCXX (220no), publikasjon i klasse B.

Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Den norske oversettelsen av originalavskriften til Lovens Bok fra Liber CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk. Inneholder originalmanuskriptet, Liber XXXI (31) som en publikasjon i klasse A.

Liber CCXXXI (231), publikasjon i klasse A.

Liber Arcanorum…. Den norske oversettelsen av originalavskriften til Lovens Bok fra Liber CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk. Inneholder originalmanuskriptet, Liber XXXI (31) som en publikasjon i klasse A.

Liber CCC (300), publikasjon i klasse E.

Khabs Am pekht. En grunnleggende instruksjon i hvordan man skal forkynne Loven. Dette er den første og viktigste plikten til enhver aspirant uansett grad da det bygger opp i ham karakteren og karmaen som danner ryggraden til hans innvielser.

Liber CCCXLI (341), publikasjon i klasse D.

Liber H.H.H. Gir tre metoder for oppnåelse gjennom en viljestyrt serie av tanker.

Liber CCCLXX (370), publikasjon i klasse A.

Liber A’ash…

Liber CD (400), publikasjon i klasse A.

Liber TAV…

Liber CDXII (412), publikasjon i klasse D.

A vel Armorum. En instruksjon i hvordan man lager elementvåpnene.

Liber DCCCXXXI (831), publikasjon i klasse A.

vel Ararita…