Liber XV (15).

»Ecclesiæ Gnosticæ Catholicæ Canon Missæ.__ Den sentrale seremonien for de offentlige og private feiringene til O.T.O. Den korresponderer til messen til den Romersk Katolske Kirken og representerer den opprinnelige og sanne før-kristne Kristendommen.

Liber LII (52).

Manifestet til O.T.O. En elementær og indikerende avhandling om Ordenens arbeide.

Liber LXX (70), publikasjon i klasse D.

Stavros Batrachao. Seremoniene passende for å skaffe seg en spiritus familiaris av naturen til merkur ved å benytte seg av en frosk eller padde, slik det ble beskrevet i Johannes Åpenbaring.

PDFLiber LXXVII (77)

Liber Oz. Geitebukkens bok. O.T.O. sin erklæring om menneskerettighetene: moralske, kroppslige, mentale og seksuelle samt beskyttelsen gitt ved tillatelse til å felle tyranner.

Liber CI (101), publikasjon i klasse B.

Ordo Templi Orientis: Et åpent brev til de som måtte ønske å bli med i Ordenen. En epistel som beskriver pliktene og privilegiene som følger med medlemskap i Ordenen.

PDFLiber CVI (106), publikasjon i klasse B.

Angående døden. En epistel som beskriver den korrekte holdningen man skal møte døden med. Denne boken er for instruksjon og trøst til de som er døde nær og til de som elsker dem.

Liber CXXIV (124).

Angående Eden og det hellige eiketreet: og den større og mindre gjestfriheten til O.T.O. En epistel som beskriver hvordan Ordenens klostre skal fungere.

Liber CLXI (161), publikasjon i klasse B.

Angående Thelemas Lov. En epistel som beskriver O.T.O. og Ordenens løsning på forskjellige problemer som det moderne samfunn sliter med.

Liber CXCIV (194).

En meddellelse med henvisning til Ordenens konstitusjon. En kommentar på Ordenens konstitusjon og styreform.

PDFLiber CCXX (220), publikasjon i klasse A.

Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk.

PDFLiber CCXX (220no), publikason i klasse B.

Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Den norske oversettelsen av originalavskriften til Lovens Bok fra Liber CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk. Inneholder originalmanuskriptet, Liber XXXI (31) som en publikasjon i klasse A.

PDFDen vitenskapelige løsningen på regjeringsproblemet.

En beskrivelse av Ordenens forslag for hvordan man skal organisere samfunnet i henhold til Thelemas Lov.

Konstitusjonen til M.M.M.

Konstitusjonen til den britiske seksjonen til O.T.O.

Manifestet til den Gnostisk Katolske Kirken.

En meddelse om Kirkens utgangspunkt, mål og funksjon.

Mystisk anatomi.

En beskrivelse av Ordenens lære om menneskets subtile anatomi.

Ordenens leseplan.

Gruppert under fire forskjellige deler har Ordenen nedfelt den offisielle leseplanen for medlemmer av O.T.O.

PDFPlikt.

Et skriv angående hovedreglene for praktisk atferd som de som aksepterer Thelemas Lov skal akseptere.