Thelemas hellige bøker er fundamentet til den thelemiske lovs lære, metode og etikk. De gir aspiranten formlene for hvordan man skal innrette og forstå sitt liv og sine omgivelser og hvordan det kan oppnå innvielse i den nye tidsalderen. De er publikasjoner i klasse A og B.

Klasse A er en klassifikasjon som indikerer at den er et mottatt og således hellig skrift. Dette gjelder ikke for oversettelsene av dem, som således blir publikasjoner i klasse B. Det vil si at oversettelsene er resultatet av ærlig, opplyst og lærd arbeide. Vi presenterer derfor bøkene både i deres opprinnelige språkdrakt så vel som den norske oversettelsen av dem.

I Norsk Språkdrakt

Liber I (1no), publikasjon i klasse B.

Liber B vel Magi. Dette er beskrivelsen av Magusens grad, den høyeste som det noen sinne er mulig å manifestere på dette planet. Eller så har det blitt sagt av Tempelmestrene.

Liber X (10no), publikasjon i klasse B.

Liber Porta Lucis. Denne boken beskriver hvordan Mester Therion ble sendt av A.’.A.’. og en forklaring av hans misjon.

Liber XXVII (27no), publikasjon i klasse B.

Liber Trigrammaton. Trigrammenes bok som beskriver TAOs mutasjoner med YIN og YANG. En beskrivelse av den kosmiske prosessen: den korresponderer til DZYANS vers i et annet system.

Liber LXVI (66no), publikasjon i klasse B.

Liber Stellæ Rubæ. Et hemmelig rituale, hjertet til IAO-OAI, gitt til V.V.V.V.V. slik at han kunne bruke den i henhold til instruksjonene i LLiber Legis.

Liber XC (90no), publikasjon i klasse B.

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC. En beskrivelse av innvielsens formel og en indikasjon angående hvem som er rede for den.

Liber CLVI (156no), publikasjon i klasse B.

»Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI. Denne boken beskriver i sin fylde oppgaven til Adeptus Exemptus på en måte og med symboler som ikke angår det intellektuelle planet.

PDFLiber CCXX (220no), publikason i klasse B.

Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Den norske oversettelsen av originalavskriften til Lovens Bok fra Liber CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk. Inneholder originalmanuskriptet, Liber XXXI (31) som en publikasjon i klasse A.

Liber CCXXXI (231no), publikasjon i klasse B.

Liber Arcanorum ton ATU ton TAHUTI QUAS VIDIT ASAR in AMENNTI sub figura CCXXXI. Liber Carcerorum ton QLIPHOTH cum suis Geniis. Adduntur Sigilla et Nomina Eorum. Dette er en beskrivelse av de kosmiske prosessene slik de utrykkes av tarottrumfene.

Liber CCCLXX (370no), publikasjon i klasse B.

Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici sub figura CCCLXX. Denne boken inneholder den sanne hemmeligheten bak all praktisk magi.

Liber CD (400no), publikasjon i klasse B.

Liber TAV vel Kabbal’ Trium Literarum sub figura CD. En grafisk tolkning av taroten i henhold til innvielsens formel.

På Originalspråket

Liber I (1), publikasjon i klasse A.

Liber B vel Magi. Dette er beskrivelsen av Magusens grad, den høyeste som det noen sinne er mulig å manifestere på dette planet. Eller så har det blitt sagt av Tempelmestrene.

Liber VII (7), publikasjon i klasse A.

Liber Liberi vel Lapidus Lazuli, Adumbratio Kabbalæ Ægyptiorum sub figura VII. Fødselsordene til en Tempelmester. De syv kapitlene refererer til de syv planetene i følgende rekkefølge: mars, saturn, jupiter, sol, merkur, luna, venus.

Liber X (10), publikasjon i klasse A.

Liber Porta Lucis. Denne boken beskriver hvordan Mester Therion ble sendt av A.’.A.’. og en forklaring av hans misjon.

Liber XXVII (27), publikasjon i klasse A.

Liber Trigrammaton. Trigrammenes bok som beskriver TAOs mutasjoner med YIN og YANG. En beskrivelse av den kosmiske prosessen: den korresponderer til DZYANS vers i et annet system.

PDFLiber XXXI (31), publikasjon i klasse A.

»AL (Liber Legis), Lovens Bok, sub figura XXXI, slik den ble levert av 93 – AIWAZ – AIWASS – 418 til THERION – TO MEGA THERION 666. Dette er originalmanuskriptet til Liber Legis.

Liber LXV (65), publikasjon i klasse A.

Liber Cordis Cinti Serpente. En beskrivelse av forholdet mellom aspiranten og hans Hellihge Skytsengel.

Liber LXVI (66), publikasjon i klasse A.

Liber Stellæ Rubæ. Et hemmelig rituale, hjertet til IAO-OAI, gitt til V.V.V.V.V. slik at han kunne bruke den i henhold til instruksjonene i LLiber Legis.

Liber XC (90), publikasjon i klasse A.

Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figura XC. En beskrivelse av innvielsens formel og en indikasjon angående hvem som er rede for den.

Liber CLVI (156), publikasjon i klasse A.

»Liber Cheth vel Vallum Abiegni sub figura CLVI. Denne boken beskriver i sin fylde oppgaven til Adeptus Exemptus på en måte og med symboler som ikke angår det intellektuelle planet.

PDFLiber CCXX (220), publikasjon i klasse A.

Liber AL vel Legis sub figura CCXX. Dette er originalavskriften til Lovens Bok fra originalmanuskriptet i Liber XXXI og er således fundamentet til den nye tidsalderen og således også for vårt Store Verk. Inneholder originalmanuskriptet, Liber XXXI (31) som en publikasjon i klasse A.

Liber CCXXXI (231), publikasjon i klasse A.

Liber Arcanorum ton ATU ton TAHUTI QUAS VIDIT ASAR in AMENNTI sub figura CCXXXI. Liber Carcerorum ton QLIPHOTH cum suis Geniis. Adduntur Sigilla et Nomina Eorum. Dette er en beskrivelse av de kosmiske prosessene slik de utrykkes av tarottrumfene.

Liber CCCLXX (370), publikasjon i klasse A.

Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici sub figura CCCLXX. Denne boken inneholder den sanne hemmeligheten bak all praktisk magi.

Liber CD (400), publikasjon i klasse A.

Liber TAV vel Kabbal’ Trium Literarum sub figura CD. En grafisk tolkning av taroten i henhold til innvielsens formel.

Liber DCCCXII (813), publikasjon i klasse A.

vel Ararita sub figura DLXX. En beskrivelse av heksagrammet og metoden man reduserer det til en og hinsides. Den beskriver i det magiske språket en hemmelig formel for innvielse.