Grad Innvielsesavgift Årlig medlemsavgift
Minerval 380,- 380,-
380,- 380,-
IIº 380,- 760,-
IIIº 760,- 1140,-
IVº 1080,- 1520,-
P.I. 330,- 1520,-
R.Ø.V. 240,- 1520,-
1260,- 1890,-

 

Innvielsesavgiftene går til å dekke de lokale avdelingenes kostnader i forbindelse med gjennomføring av de ulike gradene. Medlemsavgiften dekker et års internasjonalt medlemskap i Ordo Templi Orientis. De to avgiftene betales vanligvis samlet i forbindelse med en innvielse (det vil si at du betaler 760,-, ved din mottakelse som Minerval), mens kun medlemsavgiften betales i tilfeller hvor man ikke søker adgang til en ny grad. Denne betales forskuddsvis på samme dato som forrige grad ble mottatt på, og dekker medlemskap for et år. I tillegg tilkommer det lokale avgifter hvis man ønsker å benytte seg av privilegiene knyttet til medlemskap i en av våre avdelinger