Grad Innvielsesavgift Årlig medlemsavgift
Minerval 350,- 350,-
350,- 350,-
IIº 350,- 710,-
IIIº 710,- 1060,-
IVº 1010,- 1410,-
P.I. 300,- 1410,-
R.Ø.V. 220,- 1410,-
1180,- 1760,-

 

Innvielsesavgiftene går til å dekke de lokale avdelingenes kostnader i forbindelse med gjennomføring av de ulike gradene. Medlemsavgiften dekker et års internasjonalt medlemskap i Ordo Templi Orientis. De to avgiftene betales vanligvis samlet i forbindelse med en innvielse (det vil si at du betaler 700,-, ved din mottakelse som Minerval), mens kun medlemsavgiften betales i tilfeller hvor man ikke søker adgang til en ny grad. Denne betales forskuddsvis på samme dato som forrige grad ble mottatt på, og dekker medlemskap for et år. I tillegg tilkommer det lokale avgifter hvis man ønsker å benytte seg av privilegiene knyttet til medlemskap i en av våre avdelinger