Hvert eneste menneske, uavhengig kjønn, rase, religion eller legning, som er myndig, fri og av godt omdømme, har en ugjenkallelig rett til de innledende gradene i O.T.O. Les mer om hva et medlemskap innebærer her, samt innvielse, magi og Thelema.

  • Medlemskap O.T.O.: De innledende gradene til Ordenen beskriver gjennom allegori og symbol de eldgamle og dype hemmelighetene til menneskets mindre og større mysterier. Disse gradene som starter med at man blir mottatt som Minerval i en leir, kronologiserer…
  • Medlemskap E.G.C.: Medlemskap i den Gnostisk Katolske Kirken trer i kraft gjennom en dåpsseremoni som er åpen for alle mennesker, uavhengig, kjønn, rase eller seksuell legning, som har fylt minst 11 år. Medlemskapet må være etter eget ønske men for mennesker som ikke har…
  • Themela – Veien til Sannhet: Den thelemiske livsfilosofi har kun et dogme og det er formulert i ordene: ”Gjør hva du vil skal være hele Loven». Denne setningen kan ved første øyekast synes å være en oppfordring til totalt anarki, men den er snarere en oppfordring om…
  • Magi – Veien til Frihet: Etter han først benevnte disse metodene som var mer eller lik hans egne, som både skeptisk mystisisme så vel som vitenskapelig illuminisme, endte Aleister Crowley opp med begrepet Magick. Magick er et begrep som ikke har noen bedre…
  • Innvielse – Veien til Kunnskap: Ordenen er i dag en verdens- omspennende, ideell organisasjon, med forgreininger i over 25 land og over 4000 medlemmer. Foruten sitt hovedformål som er å spre den Thelemiske Lov, formidler den til sine medlemmer en praktisk og teoretisk kunnskap…