Bokstavene O.T.O. står for Ordo Templi Orientis, den Orientalske Tempelridderordenen, eller Østens Tempelorden. Ordo Templi Orientis var den første av den forrige tidsalderens store Ordener som aksepterte Lovens Bok, mottatt av Aleister Crowley i 1904 e.v. Denne boken erklærer en ny tid for menneskehetens tanke, kultur og religion, som springer ut fra en enkel og suveren kjennelse: Thelemas lov, som er Gjør hva du vil.

Ordenens høye formål er å sikre individets frihet og dets fremgang i lys, visdom, forståelse, kunnskap og makt. Dette søkes ved å fremme skjønnhet, mot og vidd som grunnleggende dyder i mennesket, og ved å la drømmen om universelt brorskap ligge til grunn for denne friheten og fremgangen.

Målene til O.T.O. kan kun forståes i sin helhet av Ordenens høyeste innvidde; men det kan bli sagt åpent at den underviser i den hermetiske vitenskap eller okkult kunnskap, lysets rene og ubesmittede magi, hemmelighetene til mystisk oppnåelse, yoga i alle former, Gnana Yoga, Raja Yoga, Bhakta Yoga og Hatha Yoga, og alle andre grener av oldtidens skjulte visdom. Ordenen har også et særskilt ansvar for å spre Thelemas lov, og å videre utvikle og formidle dens filosofi og doktrine.

O.T.O. er i dag en verdensomspennende, ideell organisasjon, med forgreninger i over 25 land. Den består av et internasjonalt hovedkvarter under ledelse av Frater Superior Hymenaeus Beta XIIº, fem storlosjer underlagt egne stormestere, og en rekke nasjonale seksjoner under ledelse av Frater Superiors representanter i de respektive landene.

O.T.O. Norge har avdelinger i fem byer, og tilbyr regelmessig innvielser, gnostiske messer og andre aktiviteter.

Medlemskap er åpent for alle menn og kvinner som er frie, myndige og av godt omdømme.

 

 

OTOlamen