Bokstavene O.T.O. står for Ordo Templi Orientis, den Orientalske Tempelridder Orden. O.T.O er dedikert til det høyere mål å sikre Individets Frihet og hans og hennes avansement i Lys, Visdom, Forståelse, Kunnskap og Makt gjennom Skjønnhet, Tapperhet, og Vidd, basert på Universalt Broderskap.

  • O.T.O. Norge: O.T.O. Norge ledes av Frater Superiors Representant for Kongeriket Norge, som sammen med den nasjonale sekretæren og kassereren utgjør Styret for den nasjonale seksjonen. Styret tar seg av den daglige driften av Ordenen. De har 11 regulære styremøter i året foruten årsmøtet…
  • Avdelinger: O.T.O. har en rekke avdelinger spredt rundt i landet. Om du søker medlemskap ber vi deg om å ta kontakt med en av leirene, oasene eller losjene som er nærmest der du bor…
  • Medlemskap O.T.O.: De innledende gradene til Ordenen beskriver gjennom allegori og symbol de eldgamle og dype hemmelighetene til menneskets mindre og større mysterier. Disse gradene som starter med at man blir mottatt som Minerval i en leir, kronologiserer…
  • Ordenshistorie: O.T.O. var tidligere kjent under navnet Fraternitas Lucis Hermeticæ (Lysets Hermetiske Broderskap). I 1902 e.v. ble Ordenen reorganisert under navnet Ordo Templi Orientis (den Orientalske Tempelridder Orden) av Ordenens Åndelige Far og grunnlegger Dr. Karl Kellner…
  • Innvielse – Veien til Kunnskap: Ordenen er i dag en verdens- omspennende, ideell organisasjon, med forgreininger i over 25 land og over 4000 medlemmer. Foruten sitt hovedformål som er å spre den Thelemiske Lov, formidler den til sine medlemmer en praktisk og teoretisk kunnskap…