O.T.O. Norge ledes av Frater Superiors Representant for Kongeriket Norge, som sammen med den nasjonale sekretæren og kassereren utgjør Styret for den nasjonale seksjonen. Styret tar seg av den daglige driften av Ordenen. De har 11 regulære styremøter i året foruten årsmøtet.

I fremtiden vil det komme lenke til referater fra styremøtene tilpasset offentlig publikasjon på denne siden:OTO Norge

  • Frater Superiors Representant: Den Høyst Ansette Ridderherre Evmaios VII° (O.T.O. Norge sin daglige leder og er ikke direkte tilgjengelig i denne funksjonen til andre enn den Nasjonale Administrasjonen)
  • Nasjonal Sekretær: Den Høyst Ansette Ridderherre Merlin VII° (her rettes alle generelle spørsmål som ikke har med finansielle gjøremål, inkludert møte med media og personer som har generelle spørsmål om Ordenens drift, funksjon og formål)
  • Nasjonal Kasserer: Den Høyst Utmerkede og Perfekte Prins Mjødvitnir V° (her rettes alle finansielle spørsmål angående Ordenen)

Styret delegerer ansvaret for ulike gjøremål til en rekke assistenter som ikke har noen utøvende makt, men som tjener Styret på deres behag til de blir fraløst embedet:

  • Senatet ledes av Senatets President og hans sekretær (har ansvaret for å assistere Styret ved å gi anbefalinger angående styringen av Jordens Menneske, samt rekrutteringen til femte grad).
  • Publikasjonskomiteen: (har ansvaret for oversettelser og utgivelser i regi av O.T.O. Norge).

Hovedaktiviteten til Ordenen foregår allikevel på lokalt plan og vi anbefaler deg om du ønsker å vite mer om Ordenen å sjekke ut våre avdelinger.