O.T.O. Norge har vært aktivt siden 1981, og ledes av det internasjonale overhodets representant for Kongeriket Norge, som sammen med den nasjonale sekretæren og kassereren utgjør styret for den nasjonale seksjonen. Styret tar seg av den daglige driften av Ordenen, og består i dag av:

• Frater Superiors Representant: Fr. Evmaios VII°
• Nasjonal Sekretær:
Fr. E.M.R. VI°
• Nasjonal Kasserer:
Fr. Mjødvitnir VI°

F.S.R., eller O.T.O. Norges daglige leder, er ikke direkte tilgjengelig i denne funksjonen til andre enn den nasjonale administrasjonen. Alle generelle spørsmål, inkludert media og personer som har generelle spørsmål om Ordenens drift, funksjon og formål rettes til sekretariatet@oto.no

Styret kaller inn til årsmøte i midten av mars hvert år. Dette møtet er O.T.O. Norges høyeste autoritet, og er åpent for alle medlemmer av Ordenen.

 

OTO Norge lamen