Erratum til Liber Legis III:37

Gjør hva du vil skal være hele Loven.

I sitt personlige eksemplar av den første utgivelsen av Liber AL vel Legis, Lovens Bok, i boken Thelema (1909 e.v.), også kjent som The Holy Books, korrigerte Aleister Crowley ordet «fylle» (fill) til ordet «drepe» (kill) i kapittel III vers 37. Dette forble uoppdaget frem til juli 2012 e.v. da denne unikt viktige og kommenterte boken ble donert til O.T.O.-arkivet av Clive Aleister Windram, sønn av James Tomas Windrams (Fra. Semper Paratus 6°=5 A∴A∴ og Mercurius X° O.T.O.).

Liber Legis hadde blitt publisert med A∴A∴ sitt imprimatur i klasse A. Crowley skapte klassifkasjonssystemet til A∴A∴, og var ansvarlig for å godkjenne verk som ble publisert i denne klassen. Dette var delvis en implementering av retningslinjene gitt i Liber Legis I:36, I:54 og II:54. En egenhendig endring gjort av Crowley i en kopi av Liber Legis, trykt under klasse A-godkjenning, er derfor en autorativ korreksjon av klasse A-teksten.

Denne korreksjonen retter og oppløser en hundre år gammel tekstdiskrepans som har en kompleks historie.

O.T.O. Norges digitale versjon av Liber Legis er korrigert iht. dette. Et erratum-kort er vedlagt våre fysiske eksemplarer av boken, som kan kjøpes på vår nettside og via våre lokale avdelinger.

For mer informasjon, se:

www.oto.org/news0413.html

www.oto.org/legis.html

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.