Innvielser inn i femte grad

Fred, toleranse, sannhet.
Hyllest fra trianglets punkter.
Respekt til ordenen.

Gjør hva du vil skal være hele loven.

Lørdag 25. september 2021 e.v. ble det holdt innvielser inn i femte grad. Fem postulanter ble slått som 2 perfekte og utmerkede prinsesser og 3 perfekte og utmerkede prinser av Freya Kapittel av Heredoms Orden Rose Croix. 

På vegne av O.T.O. Norge ønsker jeg dem velkommen inn i Ordenens sentrale hjerte, som er det naturlige stoppestedet til de fleste av våre medlemmer, siden avansement involverer forsakelse av den strengeste art gjennom å tjene våre brødre og søstre i den nasjonale ledelsen av Ordenen. Hos oss betyr lederskap å tjene de man skal lede og intet annet. Denne sentrale dyden til Thelemas Lov er nøkkelen til hemmeligheten til det universelle brorskapet som preges av skjønnhet, harmoni og kjærlighet, kapittelets tre kjernedyder.

Graden mottas ved invitasjon etter at man har fullført de innledende gradene som ethvert menneske har krav på så lenge det er myndig, fritt og av godt omdømme. Disse innledende gradene søker å kultivere i våre medlemmer alle slike kvaliteter som mot, ære og andre dyder som gjør man verdig til å kalle seg et menneske, og invitasjon gis til de som i sitt liv har bevist sin hengivelse til Ordenen, sin evne til å forstå dens lære, og å spre dens prinsipper.

Kapittelet har dessuten som ansvarlige for alt som vedrører Ordenens sosiale velferd, en sentral konstitusjonell oppgave i O.T.O. De skal arrangere samtlige sosiale samlinger, banketter, danser, sette opp skuespill og andre lignende forlystelser. De skal dessuten bruke sin innvidde lærdom til å fremme harmoni blant brødrene og søstrene på alle mulige måter, megle disputter med takt og tone.

O.T.O. Norge har kun et nasjonalt kapittel, men jobber iherdig med å opprette regionale kapitler for Østlandet, Sørlandet & Vestlandet, og Midt-Norge & Nord-Norge. Innvielsene i helgen var et viktig steg på denne veien og det nasjonale kapittelet vil arrangere årlige innvielser inn i graden til dette målet er realisert.

I tillegg ble dessuten tre av våre femtegradere tatt opp i Senatet til de Hermetiske Filosofridderne. Senatet overser arbeidet til avdelingene i triaden Jordens Menneske, og godkjenner invitasjoner til femte grad. Senatet vil ta over oppgaver som styret i O.T.O. Norge tidligere tok seg av, og er et viktig steg mot å etablere Ordenens konstitusjonelle funksjon og struktur i Norge.

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

I Ordenens Bånd,

T Omphalos IX°
Frater Superiors Representant
O.T.O. Norge