O.T.O. Norge tar avstand fra konspiritualitet

Professor Asbjørn Dyrendal ved NTNU har skrevet en meget informativ artikkel om QAnon i Idunn.

Spesielt påpeker han at den farlige konspirasjonsteorien ikke bare har oppslutning hos kristennasjonalister og andre høyreradikale, men også blant nyåndelige og alternativtroende mennesker.

Disse vil aldri finne noe åndelig hjem i O.T.O. av grunner vi nå skal redegjøre for. For medlemmer av O.T.O. har vært flere ganger rammet av religiøs diskriminasjon og forfølgelse som følge av farlige konspirasjonsteorier som dette.

Moralpanikk i Detroit

Første gang skjedde dette under en moralpanikk i Detroit, som ble utløst av publikasjonen av The Equinox volume III, nummer 1, som annonserte Ordenens lære og ritualer for et offentlig publikum i USA i 1919 e.v. Som resultat av dette mistet flere av våre medlemmer på den tiden jobbene sine, ble hengt ut i tabloidpressen og mottok trusler.

Andre verdenskrig

På 1930-tallet ble medlemmene våre igjen et mål for religiøs forfølgelse med grobunn i farlige konspirasjonsteorier, denne gangen i nazityskland. Vi har tidligere skrevet om opplevelsene til vårt forhenværende overhode Frater Superior Saturnus X° (Major Karl Johannes Germer, 1885-1962 e.v.) sine opplevelser i konsentrasjonsleirene som som følge av sitt engasjement på vegne av O.T.O. og Thelema.

McCarthyisme

På 1950-tallet ble medlemmene våre nok en gang et mål i forbindelse med kommunist-frykten, og flere av våre medlemmer ble nok en gang mål for forfølgelse og diskriminering som følge av konspirasjonsteoriene som fulgte i kjølvannet med dette.

Medlemmer som jobbet hos amerikanske myndigheter, mistet sin sikkerhetsklarering, andre mistet jobbene sine, eller fikk kun lov til å fortsette i lavere stillinger, og ble utsatt for trusler.

Satanpanikken

På 1980-tallet veltet satanpanikken for alvor inn over USA (den kom til Norge på 90-tallet). Denne gangen var Ordenen vokst seg stor og sterk nok at den i USA kjempet tilbake, og vant flere viktige seiere som sikret religionsfriheten ikke bare til thelemitter, men også andre som tilhører ukonvensjonelle religiøse retninger som Wicca etc.

Men disse seirene skjedde ikke før flere medlemmer hadde fått invadert sine liv og blitt utsatt for diskriminering og hets. Flere familier ble ødelagte som følge av disse konspirasjonsteoriene.

Moderne anklager

Etter dette har lignende konspirasjonsteorier sprunget opp, blant annet i Australia, hvor den australske storlogen vant en viktig rettsak mot en gruppe som spredte konspirasjonsteorier som involverte alvorlige anklager mot Ordenen.

Konspiritualitetens antisemittiske arv

Innholdet i konspirasjonsteoriene, variasjoner av anklager om ofring og misbruk av barn, har sine kilder i antisemittiske anklager mot jøder, og ble interessant nok også brukt mot de første kristne.

Dette er svært farlige strømninger som nå sprer seg på nytt med andre ord. Ideer som har forårsaket enorm lidelse ikke bare overfor enkeltindivider, men også familier og i jødenes tilfelle hele folkeslag.

Samtidig er det godt å vite at vår Orden ikke lenger er svake, og at vi vil gjøre vår del i kampen mot overtroens, undertrykkelsens og tyranniets krefter. Konspirasjonsteorier vil derfor aldri ha noe hjem i vår Orden. Vi har selv følt på kroppen hvilken lidelse som de forårsaker for menneskene som utsettes for religiøs forfølgelse og diskriminering som følge av dem.

Dessuten, om vi nok en gang rammes av de moralske panikkene som alltid følger i kjølvannet av dem, skal vi fortsette å bruke våre krefter til å overvinne det som vi har gjort siden 1980-tallet.

Revidert 01-2024 e.v.: Denne artikkelen ble først publisert på vår offentlige FB konto. I forbindelse med at vi har lagt den til vår hjemmeside som artikkel, har vi lest korrektur, og lagt til lenker til kilder hvor man kan lese mer om temaene. Oxford University Press utgir dessuten i løpet av 2024 e.v. en ny revidert utgave av Martin P. Starr sin studie The Unknown God: W.T. Smith and the Thelemites, om de amerikanske thelemittene og deres liv.