Intra Nobis Regnum IAO

I denne graden vil den mest vise regent av hvert kapittel utpeke en komité på fire personer, to menn og to kvinner, som skal arrangere alle sosiale sammenkomster, banketter, danser, fremførelser av skuespill, og lignende forlystelser. De vil også på alle mulige måter søke å fremme harmoni blant sine brødre og søstre. De vil også søke å løse enhver strid med takt og vennlighet, uten at det rettes formell apell til et tribunal med høyere autoritet

Liber CXCIV

Lørdag 23. april ble det holdt kapittel-møte i staselige omgivelser på ærverdige Britannia hotell i Trondheim. Dette er første møte holdt i den nyopprettede kapittelkretsen for region Midt-Norge og Nord-Norge. En kapittelkrets er en gruppe medlemmer av femte grad som jobber mot å utvikle et fullverdig kapittel i regionen de tilhører. De er underlagt autoriteten til moder-kapittelet, i dette tilfelle Freya R+C kapittel.

Til sammen 7 prinsesser og prinser var tilstede, inkludert en observatør fra kapittelkrets Østlandet. Etter champagne-aperitiff, ble møtet åpnet med tale på video-link fra den mest vise regent av Freya R+C kapittel, etterfulgt av innledning fra Frater Superiors representant for kongeriket Norge. Denne handlet om funksjonen til R+C kapittelet, og fungerte som en introduksjon til dagens arbeide. Saker som ble behandlet var fest-arrangement for region Midt-Norge og Nord-Norge, og utvelgelse av kandidater for avansement til femte grad. 

Etter dette ble det holdt foredrag om gradens mysterier.  Disse handlet om Fons Honorum i den nye tidsalderen, og om den hellige treenighetens mysterier. Det ble også lansert instruksjonsbok for femte grad, og i overenstemmelse med kapittelets filantropiske natur, ble det holdt kollekt til et veldedig formål. Årets kollekt gikk til Foreningen FRI. 

Til sist, etter en solid porsjon faglig påfyll, gikk vi fra arbeide til forfriskning med 5-retters gallamiddag med drikkepakke og kaffe avec.