Karl Johannes Germer (1885-1962 e.v.)

På denne dagen feiret vårt forhenværende overhode Frater Superior Saturnus X° O.H.O. sin livsfest (tidefesten for en thelemitts fødsel). Han tjenestegjorde som overhode for O.T.O. i perioden fra Mester Therions (Aleister Crowleys, 1875.1947 e.v.) død frem til sin egen død 15 år senere. Hans sivile navn var Karl Johannes Germer (1885-1962 e.v.), og han tjenestegjorde i første verdenskrig på tysk side hvor han fikk jernkorset og mønstret av som major.

Mester Therion

Etter første verdenskrig møtte br. Germer den nasjonale generalstormesteren for O.T.O. i Tyskland den MHMOMO br. Recnartus X° (Heinrich Tränker, 1880-1956 e.v.) og organiserte og finansierte hans organisasjon Collegium Panshophicum. Etterhvert begynte br. Germer å oversette og publisere sentrale thelemiske skrifter i organisasjonens tidsskrift Pansophia, og frem til sin død aksepterte han Thelemas Lov som den høyeste ledesnoren i sitt liv.

Når Tränker brøt med Mester Therion i 1925 e.v. etter den såkalte Weida konferansen, vendte dermed br. Germer seg mot sistnevnte. Han fortsatte derfor å oversette og utgi thelemiske skrifter på tysk, og ble raskt en av de ledende skikkelsene i Thelema.

Esterwegen

Br. Germer fortsatte fryktløst å forkynne Thelemas Lov til tross for at han ble forfulgt pga. dette av Nazistene. Etter at Lovens Bok ble forbudt å distribuere i Tyskland, ble Germer like etterpå arrestert i Leipzig av Gestapo den 13. februar 1935 e.v.

Brakkene i Esterwegen

Han ble først holdt i Columbia-Haus fengselet i Berlin, men ble etterhvert overført til konsentrasjonsleiren Esterwegen. Br. Germer forble der i 7 måneder hvor de seks siste var i full isolasjon og hvor han ble nektet å lese, være ute, eller snakke med andre mennesker.

Br, Germer resiterte fra minnet i disse ukene resiterte den hellige thelemiske boken Liber LXV, og at han mot slutten møtte oppnådde kunnskapen og samtalen med sin hellige skytsengel1. Etter dette, pga. at han var dekorert krigshelt fra første verdenskrig, ble han midlertidig frigjort fra leiren, og han flyttet til Belgia. Her fortsatte han sitt arbeide på vegne av Thelemas Lov, og et var i denne perioden han skrev sin upubliserte selvbiografi, «Protective Prisoner No 303».

Den 10. mai 1940 e.v., når Tyskland marsjerte inn i Belgia, ble han derimot fengslet på nytt og overført til Frankrike, hvor han ble sendt til Saint-Cyprien leiren Pyrénées-Orientales. Når den ble stengt ned 19. desember 1940 e.v., som følge av sanitære forhold ble han overført til Gurs leiren. Om forholdene I konsentrasjonsleiren skrev han den 14. april 1941 e.v. om i et brev til den amerikanske thelemitten Jane Wolfe:

«De fleste av oss var over 40 (opp til 70) år, tusenvis av oss var kvinner (hvor omtrent 35% mellom 65 og 95 år), 10% var barn og babyer. Til tross for dette begikk de alle disse grusomhetene. Det finnes ingen unnskyldning som kan rettferdiggjøre eller en gang forklare dette.»

Den 1. september 1941 e.v. ble han frigitt på nytt som følge av at hans amerikanske kone hadde sikret ham et immigrasjonsvisa til USA. Han fikk allikevel ikke lov til å bruke det i det nazi-kontrollerte Frankrike, og måtte flykte via Marseille. Vel fremme tok han kontakt med Mester Therion som ble overlykkelig å høre at hans venn, elev og trofaste støttespiller var i live. Mester Therion utnevnte Germer øyeblikkelig til Nasjonal Generalstormester X° for de frie tysktalende folkene i verden, dvs. de som aktivt gjorde motstand mot Nazi-Tyskland.

USA

I USA tok han over ledelsen av den amerikanske thelemiske bevegelsen og når Mester Therion døde i 1947 e.v., ble han Crowleys utnevnte arvtager som overhode for både O.T.O. og AA Br. Germer var en tilbaketrukket mann og brukte sin anselige formue til ikke bare å utgi Mester Therions bøker, men også å gi rentefrie studielån til flere av O.T.O. sine medlemmer slik at de kunne utdanne seg.

3 sentrale thelemitter i USA (fra venstre): sr. Jane Wolfe (1875-1958 e.v.), sr. Phyllis Seckler (1917-20024 e.v.) og br. Karl Germer (1885-1962 e.v.).

Hans tilnærming til Thelema bestod av stille kontemplasjon og studie av de hellige bøkene og Mester Therions skrifter som kommentarer på disse. Han hadde lite bruk for hverken yoga eller seremonielle magiske ritualer, og innrømmet åpent at han aldri en gang hadde utført det mindre pentagramritualet.

Med tanke på at han både oppnådde kunnskapen og samtalen med sin hellige skytsengel, så vel som at han var en av de få som suksessfullt krysset avgrunnen etter Mester Therion, er han et eksempel på at åndsveien til Thelema er universell, og at stille religiøs kontemplasjon over Thelemas hellige bøker & profetens skrifter og lojal forkynning av Thelemas Lov, også kan krone man med suksess som medlem av AA

Nedgangstid

Resultatet var allikevel at O.T.O. på denne tiden gikk inn i en nedgangsperiode og fokuserte i stedet på å gi ut bøker. En av grunnene var at br. Germer pga. forfølgelsene han ble utsatt for av Nazistene, og den voldsomme diskriminasjonen han og andre thelemitter ble utsatt for i etterkrigstidens USA, antok at det bare var spørsmål om tid før de siste thelemittene ble arrestert og satt i fengsel.

Br. Germer og de andre thelemittene på hans tid trodde mao. at de tilhørte den siste generasjonen med thelemitter. Han ønsket derfor at bøkene til Mester Therion skulle gjøre det mulig for fremtidens generasjoner å gjenoppvekke den thelemiske flammen. Resultatet ble dessverre at han døde uten å utnevne en etterfølger og flere års kaos fulgte frem til hans arvtager som overhode for O.T.O., br. Grady Louis McMurtry (1918-1985 .v.) sammen med andre niendegradsmedlemmer i USA tok styringen av skuten og fikk den opp på fast land.

Det til tross, Germers korrespondanse og dagbøker vitner om en mann som var dedikert til Thelemas Lov, og som var i konstant samklang med sin hellige skytsengel, og som alltid så til de skjulte mestrene2 til å rettlede seg på sin vei.

Br. Germer er således et bevis på at man ikke trenger å utøve seremoniell magi for å kunne oppnå velsignelsene de thelemiske skriftene lover de som aksepterer Thelemas Lov. Alt man trenger er et ydmykt og åpent sinn som sverger å holde mysteriene til Thelema hellige. Vi hever derfor vårt glass til minne om major Karl J. Germer, vår forhenværende Frater Superior Saturnus X° O.H.O.

  1. Kunnskapen og samtalen med den hellige skytsengelen er den ene av de to krisene på pilegrimens sti i AA, hvorav den andre er kryssingen av avgrunnen. Mester Therion hadde forskjellige tilnærminger til denne opplevelsen i løpet av sitt liv, men den er en form for «peak experience» som er målet med magi slik det er forstått i Thelema. ↩︎
  2. De skjulte mestrene er lederne av det store hvite broderskapet, et fellesskap av søkere som søker å tjene menneskeheten ved å hjelpe det til å ta dets neste steg i sin åndelige utvikling gjennom å sende ut sendebud med jevne mellomrom. Dette fellesskapet kalles helgenes samfunn. ↩︎

Revidert 01-2024 e.v.: Denne artikkelen ble først publisert på vår offentlige FB konto. I forbindelse med at vi har lagt den til vår hjemmeside som artikkel, har vi lest korrektur, og lagt til lenker til kilder hvor man kan lese mer om temaene.