Mennesket har rett til å elske hvem det vil

På denne dagen for 50 år ble homoseksualitet endelig avkriminalisert i Norge.

Vår profet Mester Therion (Aleister Crowley, 1875-1947 e.v.) var utpreget biseksuell, og Thelemas hellige bøker er fulle av homoseksuelle og transseksuelle beskrivelser av foreningen med den Hellige Skytsengelen og kryssingen av avgrunnen.

For O.T.O. har kampen for LGBT rettigheter vært en selvfølge i over 100 år.

Mester Therion var «genderqueer»

Han var dessuten «genderqueer» og levde ut denne siden av seg selv i kvinnelige klær under navnet «Alice.» Han var svært stolt over det han omtalte som sin feminine side, samtidig som han fryktet at det skulle ende med fengsel.

Alt måtte derfor skje i det skjulte. Dette var tross alt rundt den samme tiden hvor Oscar Wilde i 1895 e.v. ble dømt til straffearbeid for sin homoseksuelle legning.

I en alder av 20 år ble han ble introdusert Herbert Charles Pollitt (1871-1942 e.v.) og skriver isin selvhelgenbiografi, Volum 1 av sin selvhelgenbiografi The Spirit of the Solitude at han «levde i seks måneder sammen med Pollitt som om jeg var hans kone». Forholdet endte pga. Pollits fiendtlighet til hans interesser i mystisisme. Han angret på bruddet og skrev at han «angret livet ut» på dette i sin selhhelgenbiografi.

Mester Therion udødeliggjorde forholdet mellom seg selv og Pollitt i 1910 e.v. i kapittel 61 og 62«The Riddle» og «Bahg-i-Muattar» av sin bok om homoseksuell kjærlighet, The Scented Garden of Abdullah the Satirist of Shiraz. Naturen til forholdet indikerer ved at navnene «Herbert Charles Jerome Pollitt» og «Aleister Crowley» respektivt staves som et akrostikon ovenfra og ned og nedenfra og opp.

LGBT i den nye tidsalderen

For over 100 år siden skrev Mester Therion i sin kommentar på Lovens Bok, at den nye tidsalderen ville føre til en økning av mennesker som ikke lenger fant seg til rette i de binære kjønnene som samfunnet påla dem å følge. At fremtidens barn i stadig større grad ikke kom til å begrense seg til heteronormativ seksualitet. I den sammenheng skrev han følgende definerende prinsipperklæring hva gjelder Thelemas Lov og seksualitet:

I kraft av sin autoritet forkynner Dyret 666 at hver eneste mann, kvinne og individ med et hvilket som helst annet kjønn skal, så lenge alle deltagerne er klar over implikasjonene, ansvaret som medfølger, og entusiastisk samtykker, være fyllstendg Fre til å tolke og uttrykke seg selv gjennom alle typer seksuelle handlinger. Dette står de fritt til åg gjøre direkte, indirekte, skriftlig eller symbolsk uavhengig hvorvidt det fysiologisk, lovlig, etisk eller religiøst bifalles eller ikke.

-Mester Therion, The Law is for All: the Authorized Popular Commentary of Liber AL vel Legis sub figure CCXX, The Book of the Law.

Prisen for frihet er evig årvåkenhet

At regjeringen i anledningen dagen beklager behandlingen av homoseksuelle er derfor helt på sin plass. Men vi må heller ikke glemme å nevne at homoseksualitet ikke ble fjernet som diagnose i Norge før 1977 e.v., og først i 1990 e.v. fjernet fra WHO sin diagnosebok.

I tillegg praktiserte man i praksis tvangssterilisering for transpersoner som ville skifte juridisk kjønn frem til 2016 e.v. Dette har fremdeles ingen norsk regjering beklaget.

Homoseksualitet er dessuten fremdeles ulovlig i 71 land, i 11 av disse straffes det med døden. I tillegg ser vi at reaksjonære krefter over hele den vestlige verden samles for å ta omkamper om viktige seiere som er blitt vunnet mot overtroens, undertrykkelsens og tyranniets krefter.

Vi må derfor aldri ta frihetens lov for gitt. Den krever evig årvåkenhet. Mester Therion skrev derfor at eksistensens pris er evig krigføring for frihetens lov.

Innsamling til det Internasjonale Solidaritetsfondet

O.T.O. Norge har i anledning av 50-årsdagen for avkriminalisering av homoseksualitet donert 5000 NOK til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold sitt Internasjonale Solidaritetsfond.

Vi oppfordrer dessuten alle våre følgere til å kjempe for frihetens lov med de lovlige midlene de har tilgjengelige. Vi den anledning har vi opprettet en innsamlingsaksjon for Foreningen Fri som vi håper flere donerer til. O.T.O. Norge vil matche beløpet som er samlet inn opp til 15 000 NOK.

Pengene dette solidaritetsfondet mottar går uavkortet til å arbeide for at alle lesbiske, homofile, bifile, trans-og interkjønnspersoner – uansett hvor i verden de bor – skal kunne elske den de vil og være den de er.

Dette er helt i tråd med en av de sentrale thelemiske menneskerettighetene som Mester Therion skrev i 1915 e.v.: «Mennesket har rett til å elske hvem det vil.»

Vi håper alle våre følgere vil feire sammen med oss avkriminaliseringen av homoseksualitet for 50 år siden, som et avgjørende slag mot overtroens, tyranniets og undertrykkelsens krefter, og berede dere på evig årvåkenhet og fortsatt kamp for frihetens lov.

Ordo Templi Orientis Norge

Ordo Templi Orientis Norge er ikke en politisk organisasjon, og alle voksne mennesker av godt omdømme kan søke om innvidd medlemskap uavhengig partipolitisk tilhørighet, men vi er en verdifokusert organisasjon som er tuftet på verdiene til Thelemas Lov.

I Ordenens menneskerettighetserklæring står det derfor at «Mennesket har rett til å elske som det vil» og profeten understrekte at Thelemas Lov er kategorisk mot alle sosiale eller politiske systemer som forsøker å hindre utviklingen av hegemoniet til individets råderett over seg selv, og alle moralske koder som er i mot «kjærlighet under vilje.»

Denne råderetten setter også naturlige begrensinger for hva et menneske kan gjøre mot andre, og Ordenen har derfor nulltoleranse overfor trakassering, trusler og vold av noe slag. Å leve et fritt liv med full råderett over sin egen kropp og seksualitet, innebærer med andre ord å akseptere alle andre menneskers likeverdige rett til det samme.

I anledning av feiringen av Pride ønsker Ordo Templi Orientis Norge derfor alle våre følgere en gledelig feiring av kampen for å råde over sin egen kropp og seksualitet uten frykt for sosiale eller rettslige sanksjoner.

Revidert 01-2024 e.v.: Denne artikkelen ble først publisert på vår offentlige FB konto. I forbindelse med at vi har lagt den til vår hjemmeside som artikkel, har vi lest korrektur, og lagt til lenker til kilder hvor man kan lese mer om temaene.