A∴A∴

Det ytre kollegiet ble rekonstituert i 1907 av Aleister Crowley, George C. Jones og J.F.C. Fuller for å veilede aspiranter til A∴A∴ Metoden er tofoldig: å teste de egnede, å fjerne de uegnede.

A∴A∴ er det innvidde fellesskapet av adepter og mestre som omtales som Helgenenes samfunn, og som er bedre kjent som Det store hvite broderskapet. Det var fra dette fellesskapet thelemas lov først ble forkynt gjennom Lovens Bok, og det var på bud fra dem O.T.O. ble vigslet til å spre og etablere loven i 1915 e.v. O.T.O. har dermed vært i nær allianse med A∴A∴ siden ordenen aksepterte Thelemas Lov.

Selv om deler av studieplanen til Det ytre kollegiet overlapper med O.T.O. sin er ikke dette med overlegg, men skyldes det gnostisk-katolske fellesskapet de deler i Thelemas Lov. Slik overlapping er unntaket og ikke regelen for de respektive systemene, og deres metoder er grunnleggende forskjellige og Ordenene er både funksjonelt og strukturelt uavhengige av hverandre.

O.T.O. følger riddermunkenes sti og er en livsskole for symbolske magikere som tjener sine medmennesker. Man assisteres i å finne sin sanne natur, eller vilje, og å uttrykke denne på måter som gagner dem selv og samfunnet de tilhører. Det ytre kollegiet følger pilegrimenes sti og er en mysterieskole som forbereder aspiranten til de to krisene i hans karriere: kunnskapen og samtalen med den hellige skytsengelen og kryssingen av avgrunnen. Aspiranter er sverget til å bruke alt det de oppnår med sitt arbeide i tjeneste til menneskeheten.

Hvem som er de sanne representantene eller ikke for A∴A∴ er et dypt personlig og åndelig spørsmål og O.T.O. legger seg ikke opp i dette. Medlemskap i en hvilken som helst gruppe som hevder å være representanter for A∴A∴ har derfor ingen påvirkning på ditt medlemskap i O.T.O.

O.T.O. er likevel i allianse med kun én av disse organisasjonene. Hvis det er din vilje å kommunisere med A∴A∴ oppfordrer vi deg derfor til å besøke det ytre kollegiets hjemmeside: Outer College.