Påmelding til OTOK V:II

Den internasjonale OTOK-konferansen arrangeres i Rovinj, Kroatia mellom 28. april og 2. mai 2016 e.v. Årets hovedtema er Ecclesia Gnostica Catholica, og konferansen presenterer dermed en rekke foredrag og presentasjoner som konsentrerer seg om dette emnet. Som en forlengelse av OTOK vil O.T.O. Psychology Guild holde sin workshop Beyond the Temple: Introductory psychology and counselling skills for EGC clergy samme sted […]

Innvielser i V°

Dies Saturni 2. mai 2015 e.v. ble tre nye brødre utnevnt og konstituert som Riddere av Pelikanen og Ørnen og Suverene Prinser av Heredoms Rose Croix, og videre som Riddere av den Røde Ørn og medlemmer av Senatet til de Hermetiske Ridderfilosofene under åsynet til Freya R+C Kapittel. To av disse ble også innsatt som nye medlemmer […]

Valg av internasjonalt overhode

10. oktober 2014 e.v. holdt de fem kongene av O.T.O. sine nasjonale storlosjer møte i Firenze, Italia, hvor de enstemmig valgte Frater Hymenaeus Beta som O.H.O., eller Ordenens ytre overhode, de jure. Hymenaeus Beta har tjent som fungerende kaliff og Frater Superior siden 1984 e.v. Det har vært nødvendig å etablere fem nasjonale storlosjer for å formelt kunne […]

Erratum til Liber Legis III:37

Gjør hva du vil skal være hele Loven. I sitt personlige eksemplar av den første utgivelsen av Liber AL vel Legis, Lovens Bok, i boken Thelema (1909 e.v.), også kjent som The Holy Books, korrigerte Aleister Crowley ordet «fylle» [fill] til ordet «drepe» [kill] i kapittel III vers 37. Dette forble uoppdaget frem til juli 2012 e.v. da […]

xvideis