Ecclesia Gnostica Catholica

Den Gnostisk katolske kirke eller Ecclesia Gnostica Catholica er Ordenens kirkelige arm og har som sitt hovedfokus å administrere sakramenter som dåp, konfirmasjon, giftemål, begravelse, de hellige Ordener og Messens Mirakel.

Den Gnostisk katolske kirke er ikke et registrert trossamfunn i Norge, og selv om man har seremonier for dåp, konfirmasjon og bryllup, så har dette ingen praktisk eller lovlig innvirkning på ens eventuelle medlemskap i andre trossamfunn eller ens sivilstand. Den norske seksjonen av kirken tilbyr likevel tidefester, elementritualer og sakramenter som dåp, konfirmasjon, bryllup, siste riter og begravelse.

Den norske kirken ledes av et bispekollegium anført av Biskop T Mavros, som er Patriarkens representant her i Norge. Disse biskopene overser og veileder novisene og de vigslede Prestene, Prestinnene og Diakonene de har under seg.

Hvis du er interessert i å lese mer om hvordan den Gnostisk katolske kirke er oppbygget, ber vi deg lese videre om hvordan man kan bli medlem.

Medlemskap i E.G.C.

Medlemskap i den Gnostisk katolske kirke trer i kraft gjennom en dåpsseremoni som er åpen for enhver som har fylt minst 11 år, uavhengig av kjønn, rase eller seksuell legning. Medlemskapet knyttes ut ifra eget ønske, og for de som ikke har nådd myndig alder, kreves det en skriftlig tillatelse fra ens foreldre eller verger. Fullverdig medlemskap skjer gjennom konfirmasjon, hvor man bekrefter at man tror på og støtter E.G.C.s trosbekjennelse. Skulle du ønske å døpe eller konfirmere deg i den Gnostisk katolske kirke, ber vi deg ta kontakt med den Helligdommen som er nærmest der du bor, for videre informasjon.

Helligdommer i Norge

Den Gnostisk Katolske Kirkes lokale aktiviteter utføres av såkalte Helligdommer (av engelsk «Sanctuaries»). Her markeres Kirkens kalenderår og den Gnostiske Messen, og dens beslektede sakramenter feires. Den norske Kirken feirer den gnostiske messen regelmessig i de landsdelene den er etablert i. Hvis du er interessert i å delta på noen av disse aktivitetene, ber vi deg kontakte den nasjonale sekretæren i O.T.O. Norge.