Lovens bok

Den foreliggende utgivelsen av Liber AL vel Legis, eller Lovens Bok, består av en introduksjon til boken, selve oversettelsen, eller Liber 220, en faksimile av Liber 31, og den såkalte korte kommentaren til denne. Introduksjonen ble først publisert i utgivelsen av Lovens Bok fra det britiske O.T.O. ved vårjevndøgn i 1938, og er nå også utgitt på norsk.

Når det gjelder Liber 220 har det vært et mål å holde oversettelsen tettest mulig opp til den originale teksten. Dette er i seg selv en utfordring, fordi originalteksten inneholder deler som knapt kan sies å være velformulert engelsk i vanlig språklig forstand. Vi tillater oss i denne sammenheng å minne om at Lovens Bok er et esoterisk skrift, og, som boken selv understreker,  nettopp  i  språket  og  bokens  anvendelse av det, skjuler det seg mysterier. Det vil imidlertid være en umulig oppgave å bevare disse språklige delene av mysteriene i en oversettelse. Man bør derfor alltid konsultere den opprinnelige engelske teksten, og de anerkjente kommentarene til denne.

Det er brukt en del arkaiske tiltaleformer i den engelske teksten, i stedet for å skrive disse om til en moderne form, ser vi at disse fungerer bra i sammenheng på norsk også, og de er således beholdt.

Den opprinnelige tegnsettingen, med bruk av kolon, semikolon og ampersand, er forsøkt beholdt. Det er satt inn komma på noen få steder, for å unngå at den norske teksten skulle bli misvisende eller uklar.

Den andre delen av boken består av faksimilen av Liber 31, originalmanuskriptet til Lovens Bok. Manuskriptet er reprodusert fra moderne digitale reproduksjoner av originalen, som befinner seg i O.T.O.s arkiver.

Mange av O.T.O.s medlemmer har kommet med velbegrunnede og konstruktive innspill i prosessen med denne utgaven. Utgaven er en kulminasjon av over 15 års oversetterarbeid. 

ISBN: 978-82-92614-93-8

Kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje.

– Redaksjonen

Last ned Lovens bok

Her kan du laste ned hele Lovens Bok (Liber 220) på norsk, samt introduksjonen og den korte kommentaren som står på trykk i boken.

Liber AL vel Legis tittelside

Last ned introduksjonen her.

Introduksjon til Liber AL vel Legis

Last ned Lovens Bok på norsk (Liber 220) her.

Kommentaren til Liber AL vel Legis

Last ned kommentaren her.