Medlemsavgifter

Innvielsesavgiftene går til å dekke de lokale avdelingenes kostnader i forbindelse med gjennomføring av de ulike gradene. Medlemsavgiften dekker et års internasjonalt medlemskap i Ordo Templi Orientis. De to avgiftene betales vanligvis samlet i forbindelse med en innvielse (det vil si at du betaler kr. 700,- ved din mottakelse som Minerval), mens kun medlemsavgiften betales i tilfeller hvor man ikke søker adgang til en ny grad. Denne betales forskuddsvis på samme dato som forrige grad ble mottatt, og dekker medlemskap for ett år. I tillegg tilkommer det lokale avgifter, hvis man ønsker å benytte seg av privilegiene knyttet til medlemskap i en av våre avdelinger.

Under følger en oversikt over avgiftene forbundet med gradene:

Gyldig fra 1. april 2021.

GradInnvielsesavgiftÅrsavgift
Minerval390,–390,–
390,–390,–
II°390,–790,–
III°790,–1180,–
IV°1130,–1580,–
P.I.340,–1580,–
R.Ø.V.240,–1580,–
1320,–1970,–
R.R.Ø.660,–1970,–
VI°1320,–2370,–
S.K.I.660,–2370,–
P.K.H.660,–2370,–
VII°1970,–2760,–