Medlemsavgifter

Innvielsesavgiftene går til å dekke de lokale avdelingenes kostnader i forbindelse med gjennomføring av de ulike gradene. Medlemsavgiften dekker et års internasjonalt medlemskap i Ordo Templi Orientis. De to avgiftene betales vanligvis samlet i forbindelse med en innvielse (det vil si at du betaler kr. 920,- ved din mottakelse som Minerval), mens kun medlemsavgiften betales i tilfeller hvor man ikke søker adgang til en ny grad. Denne betales forskuddsvis på samme dato som forrige grad ble mottatt, og dekker medlemskap for ett år. I tillegg tilkommer det lokale avgifter, hvis man ønsker å benytte seg av privilegiene knyttet til medlemskap i en av våre avdelinger.

Vi oppgir ikke innvielsesavgiftene over R.R.Ø. siden O.T.O. Norge ikke har hjemmel til å utføre disse innvielsene.

Under følger en oversikt over avgiftene forbundet med gradene:

Oppdatert 12. oktober 2022.

GradInnvielsesavgiftÅrsavgift
Minerval500,–420,–
500,–420,–
II°500,–840,–
III°1500,–1260,–
IV° / P.I.2000,–1600,–
R.Ø.V.1000,–1600,–
3000,–2100,–
R.R.Ø.1000,–2100,–
VI°2520,–
S.K.I.2520,–
P.K.H.2520,–
VII°2940,–
VIII°3360,–
IX°3780,–