Innvielsesavgiftene går til å dekke de lokale avdelingenes kostnader i forbindelse med gjennomføring av de ulike gradene. Medlemsavgiften dekker et års internasjonalt medlemskap i Ordo Templi Orientis. De to avgiftene betales vanligvis samlet i forbindelse med en innvielse (det vil si at du betaler kr. 700,- ved din mottakelse som Minerval), mens kun medlemsavgiften betales i tilfeller hvor man ikke søker adgang til en ny grad. Denne betales forskuddsvis på samme dato som forrige grad ble mottatt, og dekker medlemskap for ett år. I tillegg tilkommer det lokale avgifter, hvis man ønsker å benytte seg av privilegiene knyttet til medlemskap i en av våre avdelinger.

Under følger en oversikt over avgiftene forbundet med gradene:

GradInnvielsesavgiftÅrsavgift
Minerval350,–350,–
350,–350,–
II°350,–710,–
III°710,–1060,–
IV°1010,–1410,–
P.I.300,–1410,–
R.Ø.V.220,–1410,–
1180,–1760,–
R.R.Ø.590,–1760,–
VI°1180,–2120,–
S.K.I.590,–2120,–
P.K.H.590,–2120,–
VII°1760,–2470,–