Medlemsavgifter

Innvielsesavgiftene går til å dekke de lokale avdelingenes kostnader i forbindelse med gjennomføring av de ulike gradene. Medlemsavgiften dekker et års internasjonalt medlemskap i Ordo Templi Orientis. De to avgiftene betales vanligvis samlet i forbindelse med en innvielse (det vil si at du betaler kr. 700,- ved din mottakelse som Minerval), mens kun medlemsavgiften betales i tilfeller hvor man ikke søker adgang til en ny grad. Denne betales forskuddsvis på samme dato som forrige grad ble mottatt, og dekker medlemskap for ett år. I tillegg tilkommer det lokale avgifter, hvis man ønsker å benytte seg av privilegiene knyttet til medlemskap i en av våre avdelinger.

Under følger en oversikt over avgiftene forbundet med gradene:

Gyldig fra 1. april 2021.

GradInnvielsesavgift (NOK)Årsavgift (NOK)
MinervalKr. 390,– ($42)Kr. 390,– ($42)
Kr. 390,– ($42)Kr. 390,– ($42)
II°Kr. 390,– ($42)Kr. 790,– ($84)
III°Kr. 790,– ($84)Kr. 1180,– ($126)
IV°Kr. 1130,– ($120)Kr. 1580,– ($168)
P.I.Kr. 340,– ($36)Kr. 1580,– ($168)
R.Ø.V.Kr. 240,– ($26)Kr. 1580,– ($168)
Kr. 3000,–Kr. 1970,– ($210)
R.R.Ø.Kr. 660,– ($70)Kr. 1970,– ($210)
VI°Kr. 1320,– ($140)Kr. 2370,– ($252)
S.K.I.Kr. 660,– ($70)Kr. 2370,– ($252)
P.K.H.Kr. 660,– ($70)Kr. 2370,– ($252)
VII°Kr. 1970,– ($210)Kr. 2760,– ($294)