Mysteria Mystica Maxima

O.T.O. Norge har avdelinger i flere byer og tilbyr regelmessig innvielser, gnostiske messer og andre aktiviteter.

Medlemskap er åpent for alle menn og kvinner som er frie, myndige og av godt omdømme. Hvis du ønsker å søke medlemskap i O.T.O., ber vi deg om å ta kontakt med den nasjonale sekretæren i O.T.O. Norge.