Stilguide

O.T.O. Norges stilguide er basert på Forms of Address i O.T.O. International Bodymaster’s Handbook, 2000 e.v. Standardene er oversatt og endret til norske forhold og tradisjoner.

Sist oppdatert 3. september 2021 e.v.

Tiltaleformer i formell korrespondanse

IX°

Den trefoldig hellige, trefoldig opplyste og trefoldig fremragende broder/søster.

Kan forkortes til den T.H., T.O. og T.F. br./sr.