Støtte

Ønsker du å støtte O.T.O. Norge økonomisk kan du gjøre dette med en donasjon til et av fondene våre.

Tempelfondet

Dette er et fond som skal gi støtte til:

  1. Oppbygging av høygradene i Norge (tempel, utstyr etc.).
  2. Oppbygging av kvartermester-embetet i Norge.
  3. Arrangering av IV° og P.I. lokalt.

Donasjoner kan gjøres til kontonummer: 6504 05 21172

Eller Vipps: 629771

Innbetalinger merkes med «Tempelfondet».

Juridisk fond

Dette er et fond som skal gi støtte til:

  1. Ivaretakelse av Ordenens immaterielle rettigheter.
  2. Forsvar av Ordenen mot injurier, hatefulle ytringer mv.
  3. Annet forefallende av juridisk art.

Donasjoner kan gjøres til kontonummer: 6504 05 21172

Eller Vipps: 629771

Innbetalinger merkes med «Juridisk».

Fondene er en flott mulighet for medlemmer og andre til å investere litt i ordenens framtid i Norge.